Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 647/2007 privind excluderea de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în temeiul Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea "Garantare" [notificată cu numărul C(2007) 4477] (Numai textele în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32007D0647

În vigoare de la 06.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 3 octombrie 2007
privind excluderea de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli
efectuate de statele membre în temeiul Fondului European de Orientare şi
Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea "Garantare" [notificată cu numărul
C(2007) 4477] (Numai textele în limbile daneză, engleză, franceză,
germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă şi suedeză
sunt autentice) (2007/647/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 729/70 al Consiliului din 21 aprilie 1970 privind finanţarea politicii agricole comune(1), în special articolul 5 alineatul (2) litera (c),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune(2), în special articolul 7 alineatul (4),

după consultarea Comitetului fondurilor agricole,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70, cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 şi cu articolul 8 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70 al Consiliului privind procedura de lichidare a conturilor FEOGA, secţiunea "Garantare" (3), Comisia va efectua verificările necesare, va comunica statelor membre rezultatele acestor verificări, va lua în considerare observaţiile statelor membre, va iniţia un dialog bilateral în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză şi le va comunica acestora concluziile sale, în mod oficial.

(2) Statele membre au avut posibilitatea de a solicita iniţierea unei proceduri de conciliere. În anumite cazuri această posibilitate a fost utilizată, iar raportul emis în urma acestei proceduri a fost examinat de către Comisie.

(3) Articolele 2 şi 3 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70, precum şi articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 prevăd că nu pot fi finanţate decât restituirile la export către ţările terţe şi intervenţiile destinate regularizării pieţelor agricole, acordate, respectiv întreprinse în conformitate cu normele comunitare în cadrul organizării comune a pieţelor agricole.

(4) Verificările efectuate, rezultatele discuţiilor bilaterale şi procedurile de conciliere au demonstrat că o parte din cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc aceste condiţii şi, prin urmare, nu pot fi finanţate de FEOGA, secţiunea "Garantare".

(5) Trebuie indicate sumele care nu sunt recunoscute drept imputabile FEOGA, secţiunea "Garantare". Aceste sume nu sunt legate de cheltuielile efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă a Comisiei către statele membre privind rezultatele verificărilor.

(6) Pentru cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse, în temeiul neconformităţii acestor cheltuieli cu normele comunitare, a fost comunicată statelor membre de către Comisie în cadrul unui raport de sinteză.

(7) Prezenta decizie nu aduce atingere consecinţelor financiare de care Comisia ar putea beneficia în urma sentinţelor Curţii de Justiţie în procesele aflate pe rol în instanţă la 30 aprilie 2007 şi care vizează materii ce fac obiectul acesteia,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...