Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele veterinare Număr celex: 32001L0082

În vigoare de la 28.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2001/82/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 6 noiembrie 2001
de instituire a unui cod comunitar cu privire
la medicamentele veterinare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat(2),

___________

(1) JO C 75, 15.3.2000, p. 11.

(2) Avizul Parlamentului European din 3 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 27 septembrie 2001.

întrucât:

(1) Directiva 81/851/CEE a Consiliului din 28 septembrie 1981 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele medicinale veterinare(3), Directiva 81/852/CEE a Consiliului din 28 septembrie 1981 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la normele şi protocoalele analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea produselor medicinale veterinare(4), Directiva 90/677/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1990 de lărgire a domeniului de aplicare a Directivei 81/851/CEE apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele medicinale veterinare şi stabilirea unor dispoziţii suplimentare privind produsele medicinale veterinare imunologice(5) şi Directiva 92/74/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 de lărgire a domeniului de aplicare a Directivei 81/851/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege şi actelor administrative cu privire la produsele medicinale veterinare şi stabilirea unor dispoziţii suplimentare privind produsele medicinale veterinare homeopatice(6) au fost modificate în mod repetat şi substanţial; pentru raţionalitate şi claritate, se recomandă, prin urmare, codificarea directivelor menţionate prin reunirea acestora într-un text unic.

___________

(3) JO L 317, 6.11.1981, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2000/37/CE a Comisiei (JO L 139, 10.6.2000, p. 25).

(4) JO L 317, 6.11.1981, p. 16. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/104/CE a Comisiei (JO L 3, 6.1.2000, p. 18).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...