Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 221/2001 privind participarea Comunităţii la Grupul internaţional de studiu al plumbului şi zincului Număr celex: 32001D0221

În vigoare de la 22.03.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 12 martie 2001
privind participarea Comunităţii la Grupul internaţional de
studiu al plumbului şi zincului (2001/221/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Mandatul Grupul internaţional de studiu al plumbului şi zincului (GISPZ) a fost adoptat la Reuniunea inaugurală pentru plumb şi zinc, organizată sub auspiciile Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York în mai 1959.

(2) GISPZ funcţionează independent, ca organizaţie interguvernamentală autonomă afiliată la Naţiunile Unite, care furnizează membrilor săi:

(a) informaţii corecte şi actuale despre pieţele mondiale de plumb şi zinc; şi

(b) consultări interguvernamentale periodice referitoare la comerţul internaţional cu plumb şi zinc, precum şi la orice alt aspect de interes pentru ţările membre.

(3) Activitatea GISPZ se efectuează în mare parte prin intermediul celor şase comitete ale sale: Comitetul permanent, Comitetul pentru statistici şi previziuni, Comitetul pentru proiecte miniere şi turnătorii, Comitetul pentru reciclare, Comitetul economic internaţional şi Comitetul pentru mediu. În afară de aceasta, un grup consultativ pentru industrie, compus din experţi în industria plumbului şi zincului din ţările membre, este prezidat de preşedintele Grupului de studiu. Grupul de experţi face recomandări membrilor Grupului de studiu şi poate fi consultat.

(4) GISPZ este recunoscut drept autoritate internaţională pentru produsele de bază de către Fondul comun al Naţiunilor Unite pentru produse de bază, ceea ce îi permite Grupului să solicite de la Fondul comun finanţare pentru proiecte de dezvoltare.

(5) Guvernele şi părţile contractante la acordurile OMC/GATT au fost solicitate să notifice Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite dacă acceptă mandatul şi regulamentul de procedură, în conformitate cu articolul 1 al regulamentului de procedură al GISPZ.

(6) Finanţarea GISPZ provine de la guvernele ţărilor membre. Contribuţiile se calculează prin împărţirea în mod egal a unei jumătăţi de buget între ţările membre, şi alocarea celeilalte jumătăţi proporţional cu ponderea fiecărei ţări la comerţul total de plumb şi zinc.

(7) Mai multe state membre ale Comunităţii au participat deja la activităţile GISPZ,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...