Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 235/2001 privind principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi condiţiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia Număr celex: 32001D0235

În vigoare de la 24.03.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 martie 2001
privind principiile, priorităţile, obiectivele intermediare
şi condiţiile Parteneriatului pentru aderarea Republicii Turcia
(2001/235/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind asistenţa pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea unui parteneriat pentru aderare1, în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Helsinki a declarat că "Turcia este un stat candidat destinat să adere la Uniune pe baza aceloraşi criterii ce se aplică celorlalte state candidate. În cadrul strategiei europene actuale, aceasta va beneficia, ca şi celelalte state candidate, de o strategie de preaderare pentru încurajarea şi sprijinirea reformelor sale". În acest scop, se va institui un parteneriat pentru aderare, prioritate cheie a acestei strategii, pe baza concluziilor consiliilor europene precedente.

(2) Regulamentul (CE) nr. 390/2001 prevede că, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul decide principiile, priorităţile, obiectivele intermediare şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderare, astfel cum va fi propus Turciei, precum şi adaptările semnificative ulterioare care i se vor aduce.

(3) Asistenţa comunitară se subordonează unor elemente esenţiale, în special progreselor realizate în vederea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga. Atunci când lipseşte un element esenţial, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei, poate lua măsuri corespunzătoare în ceea ce priveşte orice ajutor de preaderare.

(4) Consiliul de Asociere CE-Turcia a hotărât că punerea în aplicare a Parteneriatului pentru aderarea Turciei este examinată, după caz, de către organismele competente ale acordului de asociere.

(5) În raportul său periodic din 2000, Comisia a prezentat o analiză obiectivă a pregătirii Turciei pentru aderare şi a identificat un anumit număr de domenii prioritare pentru continuarea lucrărilor.

(6) În cadrul pregătirii pentru aderare, Turcia trebuie să elaboreze un program naţional de adoptare a acquis-ului. Acest program trebuie să cuprindă un calendar pentru realizarea priorităţilor şi obiectivelor intermediare ale Parteneriatului pentru aderare,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...