Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2020/2001 privind Nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între statele membre (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001R2020

În vigoare de la 16.10.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2020/2001 AL COMISIEI
din 15 octombrie 2001
privind Nomenclatorul ţărilor si teritoriilor pentru statisticile
comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului între
statele membre (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi statele terţe, pe de altă parte1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1917/20002, în special articolul 9,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1172/95, introducerea nomenclatorului ţărilor şi teritoriilor este responsabilitatea Comisiei.

(2) Versiunea acestuia valabilă începând cu 1 ianuarie 2001 a fost anexată la Regulamentul (CE) nr. 2032/2000 al Comisiei 3.

(3) Codificarea alfabetică a ţărilor şi teritoriilor se bazează pe standardul ISO alfa 2 în vigoare, în măsura în care este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare. De altfel, este de dorit să se prevadă o perioadă de tranziţie care să permită anumitor state membre să se adapteze la modificările introduse. Este necesar, pentru simplificare, ca această perioadă tranzitorie să ia sfârşit la momentul punerii în aplicare a dispoziţiilor care revizuiesc regulile privind documentul administrativ unic.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind statistica de comerţ exterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

____________

1 JO L 118, 25.5.1995, p. 10.

2 JO L 229, 9.9.2000, p. 14.

2 JO L 243, 28.9.2000, p. 14.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...