Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 730/2006 privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0730

În vigoare de la 16.05.2006 până la 10.08.2016, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 1185/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 730/2006 AL COMISIEI
din 11 mai 2006
privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate
în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de
zbor 195 (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în Cerul European Unic (regulamentul privind spaţiului aerian)1, în special articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului European Unic (regulamentul-cadru)2, în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Capitolul 2 punctul 6 din anexa 113 la Convenţia de la Chicago din 1944 privind aviaţia civilă internaţională prevede clasificarea spaţiului aerian în spaţii aeriene pentru servicii de trafic aerian, de dimensiuni definite, desemnate în ordine alfabetică de la clasa A la clasa G, în cadrul cărora pot fi efectuate tipuri specifice de zboruri şi pentru care se specifică servicii de trafic aerian şi reguli de exploatare.

(2) Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene (Eurocontrol) a fost mandatată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să examineze o schemă de clasificare armonizată a spaţiului aerian pentru Cerul European Unic. Rapoartele din 30 decembrie 2004 şi 30 aprilie 2005 rezultate în cadrul acestui mandat au propus introducerea spaţiului aerian de clasa C drept clasificare adecvată pentru spaţiul aerian superior nivelului de zbor 195. Prezentul regulament ia pe deplin în considerare respectivele rapoarte. În vederea aplicării consecvente de către statele membre a unei astfel de clasificări, este necesar să se stabilească o clasificare armonizată a spaţiului aerian şi să se prevadă accesul în spaţiul aerian al zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere.

(3) Deşi în prezentul regulament nu se specifică nici o limită superioară a spaţiului aerian, clasificarea spaţiului aerian deasupra nivelului de zbor 195 ar trebui să fie consecventă pentru toate zborurile efectuate în spaţiul aerian respectiv.

(4) Capitolul 4 punctul 5 din Anexa 24 la Convenţia de la Chicago din 1944 privind aviaţia civilă internaţională introduce restricţii legate de zonele cu un minim de separare verticală redusă pentru zborurile efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere (VFR) deasupra nivelului de zbor 290, în timp ce punctul 4 din respectivul capitol prevede că zborurile VFR deasupra nivelului de zbor 290 necesită autorizare.

(5) Procedurile de autorizare a accesului zborurilor VFR la spaţiul aerian deasupra nivelului de zbor 195, până la nivelul de zbor 285 inclusiv, trebuie să fie deschise şi transparente în toate statele membre, fără a restricţiona accesul legitim al zborurilor VFR sau flexibilitatea serviciilor de trafic aerian.

(6) Statele membre ar trebui să asigure o tranziţie sigură spre clasificarea spaţiului aerian deasupra nivelului de zbor 195 ca spaţiu aerian de clasa C. Având în vedere faptul că statele membre au nevoie de timp pentru a modifica clasificarea spaţiului lor aerian, aplicarea regulamentului ar trebui amânată până la 1 iulie 2007.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...