Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2001 de stabilire a cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001L0096

În vigoare de la 16.01.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2001/96/CE
din 4 decembrie 2001
de stabilire a cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru
încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Dat fiind numărul mare de accidente de navigaţie în care sunt implicate vrachierele, asociate cu pierderi mari de vieţi omeneşti, ar trebui adoptate noi măsuri pentru a îmbunătăţi siguranţa în transportul maritim în cadrul politicii comune de transport.

(2) Evaluarea cauzelor accidentelor vrachierelor indică faptul că încărcarea şi descărcarea mărfurilor solide în vrac, dacă nu sunt corect executate, pot să contribuie la distrugerea vrachierelor, fie prin suprasolicitarea structurii navei, fie datorită avariilor mecanice ale elementelor de structură în calele de marfă. Protecţia siguranţei vrachierelor poate fi îmbunătăţită prin adoptarea unor măsuri care vizează reducerea riscului de avariere a structurii şi a pierderilor datorate operaţiunilor incorecte de încărcare şi descărcare.

(3) La nivel internaţional, Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), prin diferite rezoluţii ale adunării, a adoptat recomandări privind siguranţa vrachierelor, care se referă, în general, la interfaţa navă/port şi, în special, la operaţiunile de încărcare şi descărcare.

(4) Prin Rezoluţia Adunării A.862(20), OMI a adoptat un Cod practic pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor ("the BLU Code") şi a încurajat guvernele contractante să urgenteze punerea în aplicare a acestui Cod cât mai curând posibil şi să informeze OMI despre orice caz de neconformitate. În rezoluţie, OMI a solicitat, printre altele, guvernelor contractante, pe ale căror teritorii există terminale de încărcare şi descărcare a mărfurilor solide în vrac, să urgenteze adoptarea legislaţiilor, astfel încât o serie de principii de bază, necesare pentru punerea în aplicare a acestui Cod, să poată fi transpuse în practică.

(5) Impactul operaţiunilor de încărcare şi descărcare asupra siguranţei vrachierelor are implicaţii transfrontaliere, având în vedere caracterul global al comerţului cu mărfuri uscate în vrac. În consecinţă, dezvoltarea acţiunilor pentru prevenirea naufragiilor vrachierelor datorate practicilor necorespunzătoare de încărcare şi descărcare este cel mai bine realizată la nivel comunitar, prin stabilirea cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru aplicarea recomandărilor OMI prevăzute în Rezoluţia Adunării A.862(20) şi în Codul BLU.

(6) Având în vedere principiul subsidiarităţii, enunţat în art. 5 din Tratat, directiva constituie instrumentul juridic adecvat, deoarece ea oferă cadrul pentru aplicarea obligatorie şi uniformă, de către statele membre, a cerinţelor şi procedurilor aplicabile încărcării şi descărcării în siguranţă a vrachierelor, lăsând totodată fiecărui stat membru libertatea de a alege modalităţile de aplicare cel mai bine adaptate sistemului său naţional. Conform principiului proporţionalităţii, prezenta directivă se limitează la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...