Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 79/2001 privind înfiinţarea Comitetului Militar al Uniunii Europene Număr celex: 32001D0079

În vigoare de la 30.01.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 ianuarie 2001
privind înfiinţarea Comitetului Militar al Uniunii Europene
(2001/79/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 28 alin. (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 207,

reamintind art. 25 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1) În cadrul consolidării politicii externe şi de securitate comune (PESC), în special a politicii europene comune de securitate şi apărare, prevăzute în art. 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European întrunit la Nisa între 7 şi 11 decembrie 2000 a ajuns la un acord privind instituirea Comitetului Militar al Uniunii Europene, stabilind atribuţiile şi funcţiile acestuia, inclusiv pe cele ale preşedintelui său.

(2) În conformitate cu liniile directoare ale Consiliului European, acest Comitet trebuie pregătit pentru începerea activităţii,

DECIDE:

Articolul 1

Se înfiinţează un Comitet Militar al Uniunii Europene (CMUE) (denumit în continuare "comitetul") alcătuit din şefii de stat major ai statelor membre, reprezentaţi de reprezentanţii lor militari.

Comitetul se întruneşte la nivel de şefi de stat major ori de câte ori este necesar.

Articolul 2

Misiunile şi funcţiile comitetului sunt prevăzute în anexa IV la raportul preşedinţiei, aprobat de Consiliul European de la Nisa şi reprodus în anexa la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...