Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 78/2001 de instituire a Comitetului Politic şi de Securitate Număr celex: 32001D0078

În vigoare de la 30.01.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 ianuarie 2001
de instituire a Comitetului Politic şi de Securitate
(2001/78/PESC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 207,

reamintind articolul 25 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Helsinki a aprobat principiul înfiinţării unui comitet politic şi de securitate şi, pe baza acestor concluzii, s-a instituit un comitet politic şi de securitate interimar prin Decizia 2000/143/PESC a Consiliului1.

(2) Consiliul European reunit la Nisa între 7 şi 11 decembrie 2000 a ajuns la un acord privind înfiinţarea Comitetului Politic şi de Securitate permanent, definind rolul, modalităţile de funcţionare şi funcţiile acestuia.

(3) În conformitate cu directivele date de Consiliul European de la Nisa, ar trebui să se facă în aşa fel încât acest comitet să fie gata să-şi înceapă lucrările.

(4) Ar trebui respectat pe deplin principiul reprezentării unice a statelor membre ale Uniunii Europene.

DECIDE:

____________

1 Decizia 2000/143/PESC din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Comitetului Politic şi de Securitate interimar (JO L 49, 22.2.2000, p. 1.).

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...