Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1847/2006 privind adaptarea anumitor regulamente orizontale ale politicii agricole comune ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană Număr celex: 32006R1847

În vigoare de la 15.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1847/2006 AL COMISIEI
din 13 decembrie 2006
privind adaptarea anumitor regulamente orizontale ale politicii agricole
comune ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană

COMISIA COMUNITĂŢII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 56,

întrucât:

(1) Luând în considerare aderarea Bulgariei şi României (denumite în continuare "noile state membre") la Comunitate, trebuie adaptate regulamentele (CEE) nr. 120/89 din 19 ianuarie 1989 de stabilire a normelor comune de aplicare a prelevărilor şi impunerilor la export la produsele agricole1, (CEE) nr. 3515/92 din 4 decembrie 1992 de stabilire a normelor comune de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1055/77 al Consiliului privind depozitarea şi transferul produselor cumpărate de un organism de intervenţie2, (CE) nr. 800/1999 din 15 aprilie 1999 de stabilire normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole3, (CE) nr. 1291/2000 din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole4, (CE) nr. 2298/2001 din 26 noiembrie 2001 de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar5, (CE) nr. 2090/2002 din 26 noiembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 386/90 al Consiliului privind controlul la export pentru produsele agricole care beneficiază de o restituire6 şi (CE) nr. 639/2003 din 9 aprilie 2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export7 ale Comisiei şi trebuie prevăzute anumite menţiuni în limbile noilor state membre.

(2) Este necesar ca regulamentele menţionate mai sus să fie modificate în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 16, 20.1.1989, p. 19. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 910/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 63).

2 JO L 355, 5.12.1992, p. 15. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1970/2004 (JO L 341, 17.11.2004, p. 17).

3 JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 671/2004 (JO L 105, 14.4.2004, p. 5).

4 JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 410/2006 (JO L 71, 10.3.2006, p. 7).

5 JO L 308, 27.11.2001, p. 16. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2080/2004 (JO L 360, 7.12.2004, p. 4).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...