Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1804/2006 de stabilire a măsurilor tranzitorii care trebuie adoptate ca urmare a aderării Bulgariei şi României, în ceea ce priveşte rezerva prevăzută la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 Număr celex: 32006R1804

În vigoare de la 08.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1804/2006 AL COMISIEI
din 7 decembrie 2006
de stabilire a măsurilor tranzitorii care trebuie adoptate ca urmare a
aderării Bulgariei şi României, în ceea ce priveşte rezerva prevăzută
la articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 41 al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective1 prevede, cu excepţia anumitor cazuri care fac obiectul unei derogări, acordarea unor restituiri la exportul de mărfuri este condiţionată de prezentarea unui certificat de restituire.

(2) Perioada bugetară fiind împărţită în şase "tranşe", operatorii economici pot obţine certificate de restituire pentru fiecare dintre acestea şi se stabilesc termene pentru prezentarea de cereri pentru fiecare tranşă. În cazul în care suma cererilor de certificate de restituire pentru o tranşă individuală este inferioară sumei disponibile pentru această tranşă, operatorii pot prezenta, săptămânal, cereri de certificate de restituire pentru eventuale sume încă disponibile pentru această tranşă, pentru care nu au fost încă introduse certificate de restituire. Certificatele de restituire pot fi eliberate numai pentru solicitanţi stabiliţi în Comunitate.

(3) Cu ocazia apropiatei aderări a Bulgariei şi a României, operatorii din aceste ţări vor avea o posibilitate redusă de a solicita certificate de restituire valabile în intervalul dintre aderare şi începutul lui februarie 2007, datorită concediilor sezoniere şi termenului alocat pentru prezentarea de cereri săptămânale de certificate de restituire, între 7 şi 21 ianuarie (cel târziu).

(4) Prin urmare, este necesar să se adopte o măsură temporară specială pentru a scuti aceşti operatori de obligaţia de a prezenta certificate de restituire între 1 ianuarie şi 28 februarie 2007.

(5) În consecinţă este necesar să se stabilească o derogare de la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, pentru a permite operatorilor din Bulgaria şi din România să beneficieze de scutirea prevăzută de articolul 46 din acelaşi regulament, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2007, sub rezerva intrării în vigoare a Actului de aderare la 1 ianuarie 2007.

(6) Din motive administrative, este necesar ca măsurile speciale adoptate în temeiul acestui regulament să fie aplicabile numai cererilor depuse în timpul exerciţiului financiar care se încheie la 15 octombrie 2007.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru managementul problemelor orizontale, privind schimburile de produse agricole transformate care nu sunt incluse la anexa I la tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...