Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1781/2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R1781

În vigoare de la 08.12.2006 până la 26.06.2017, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Regulamentul nr. 847/2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1781/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006

cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile

de fonduri (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Fluxul de bani murdari prin transferuri de fonduri poate deteriora stabilitatea şi reputaţia sectorului financiar şi astfel poate ameninţa piaţa internă. Terorismul zdruncină însăşi temelia societăţii noastre. Soliditatea, integritatea şi stabilitatea sistemului transferurilor de fonduri şi încrederea în sistemul financiar per ansamblu ar putea fi serios compromise de eforturile depuse de infractori şi complicii acestora pentru a ascunde originea profiturilor lor sau pentru a transfera fonduri în scopuri teroriste.

(2) Pentru a facilita activităţile lor infracţionale, cei care efectuează spălarea banilor şi cei care finanţează terorismul ar putea încerca să profite de libera circulaţie a capitalurilor care implică o zonă financiară integrată, dacă nu se adoptă anumite măsuri de coordonare la nivel comunitar. Prin amploarea sa, o intervenţie a Comunităţii ar trebui să garanteze transpunerea uniformă, în întreaga Uniune Europeană, a Recomandării speciale VII privind transferurile electronice (RS VII) a Grupului Internaţional de Acţiune Financiară (GAFI), instituit la Paris cu ocazia reuniunii la nivel înalt a G7 din 1989 şi, în special, să asigure lipsa discriminărilor între plăţile naţionale dintr-un stat membru şi plăţile transfrontaliere între statele membre. Măsurile adoptate în domeniul transferurilor de fonduri transfrontaliere numai la nivelul statelor membre, fără coordonare, ar putea să aibă repercusiuni semnificative asupra bunei funcţionări a sistemelor de plată la nivelul Uniunii Europene şi, în consecinţă, să aducă atingere pieţei interne în domeniul serviciilor financiare.

(3) În urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Consiliul European extraordinar din 21 septembrie 2001 a reafirmat că lupta împotriva terorismului este un obiectiv prioritar al Uniunii Europene. Consiliul European a aprobat un plan de acţiune care vizează consolidarea cooperării poliţieneşti şi judiciare, dezvoltarea instrumentelor juridice internaţionale de combatere a terorismului, prevenirea finanţării activităţilor teroriste, îmbunătăţirea siguranţei traficului aerian şi consolidarea consecvenţei dintre toate politicile în domeniu. Acest plan de acţiune a fost revizuit de către Consiliul European ca urmare a atentatelor teroriste din 11 martie 2004 de la Madrid şi, în prezent, prevede în mod expres necesitatea de a asigura adaptarea cadrului legislativ creat de Comunitate pentru combaterea terorismului şi îmbunătăţirea cooperării judiciare în funcţie de cele nouă recomandări speciale privind finanţarea terorismului adoptate de GAFI.

(4) Pentru a preveni finanţarea terorismului, au fost adoptate măsuri pentru îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice ale anumitor persoane, grupuri şi entităţi, în special Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului3 şi Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului4. În acelaşi scop au fost luate măsuri de protejare a sistemului financiar împotriva transmiterii de fonduri şi de resurse financiare în scopuri teroriste. Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului5 conţine un număr de măsuri pentru combaterea exploatării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului. Cu toate acestea, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a împiedica teroriştii şi alţi infractori să aibă acces la sistemele de plată şi să le utilizeze pentru a-şi transfera fondurile.

(5) Pentru a încuraja o abordare consecventă la nivel internaţional a combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, orice iniţiativă comunitară nouă ar trebui să ţină seama de evoluţiile la acest nivel, respectiv de cele nouă recomandări speciale în domeniul luptei împotriva finanţării terorismului adoptate de GAFI, în special RS VII şi nota explicativă revizuită pentru punerea sa în aplicare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...