Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 213/2006 de stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte pardoselile din lemn şi lambriurile şi placările din lemn masiv [notificată cu numărul C(2006) 655] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0213

În vigoare de la 16.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 martie 2006
de stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc
pentru anumite produse de construcţii în ceea ce priveşte pardoselile
din lemn şi lambriurile şi placările din lemn masiv [notificată cu
numărul C(2006) 655] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2006/213/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcţii1, în special articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1) Directiva 89/106/CEE prevede că, pentru a se ţine cont de diferitele niveluri de protecţie pentru lucrările de construcţii în plan naţional, regional sau local, în documentele de fundamentare este necesar să se definească clasele de performanţă ale produselor pentru fiecare cerinţă esenţială. Respectivele documente au fost publicate sub forma unei "comunicări a Comisiei privind documentele de fundamentare din Directiva 89/106/CEE" 2.

(2) În ceea ce priveşte cerinţa esenţială de siguranţă în caz de incendiu, documentul de fundamentare nr. 2 conţine o listă a măsurilor interdependente care, împreună, definesc strategia privind siguranţa în caz de incendiu care poate fi pusă în aplicare în mod diferit în statele membre.

(3) Una din măsurile identificate în documentul de fundamentare nr. 2 constă în limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului într-o zonă dată, prin limitarea potenţialului produselor de construcţii de a contribui la extinderea focului.

(4) Limitarea în cauză nu poate fi exprimată decât sub forma diferitelor clase de caracteristici de comportare la foc a produselor în condiţiile utilizării lor finale.

(5) Printr-o soluţie armonizată, s-a instituit un sistem de clase prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcţii3.

(6) În cazul pardoselilor din lemn şi a lambriurilor şi placărilor de lemn masiv este necesar să se utilizeze clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE.

(7) Pentru numeroase produse şi/sau materiale de construcţii, caracteristicile privind comportarea la foc în conformitate cu clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE, sunt bine definite şi suficient de bine cunoscute de către autorităţile de reglementare în domeniul siguranţei în caz de incendiu din statele membre, astfel că nu este necesară supunerea respectivelor produse la testări suplimentare în acest sens.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcţii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...