Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 66/2005 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant - zgomot" al sistemului feroviar transeuropean convenţional [notificată cu numărul C(2005) 5666] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0066

În vigoare de la 08.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 23 decembrie 2005
privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la
subsistemul "material rulant - zgomot" al sistemului feroviar
transeuropean convenţional [notificată cu numărul C(2005) 5666]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2006/66/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional1, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemul feroviar transeuropean convenţional este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din directiva menţionată, subsistemul "zgomot" trebuie reglementat printr-o specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI).

(3) Primul pas în stabilirea unei STI este redactarea unui proiect de STI de către Asociaţia europeană pentru interoperabilitate feroviară (AEIF), care a fost desemnată drept organismul reprezentativ comun.

(4) AEIF a fost mandatată să redacteze un proiect de STI pentru subsistemul "zgomot" în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din directiva menţionată. Parametrii de bază pentru acest proiect de STI au fost adoptaţi prin Decizia 2004/446/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" şi "aplicaţii telematice pentru transportul de marfă" menţionate de Directiva 2001/16/CE2.

(5) Proiectul STI redactat pe baza parametrilor de bază a fost însoţit de un raport introductiv conţinând analiza cost-beneficii prevăzută la articolul 6 alineatul (5) din directivă.

(6) Proiectul STI a fost examinat, având în vedere raportul introductiv, de către comitetul instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză3.

(7) Directiva 2001/16/CE şi STI-urile se aplică înnoirilor, dar nu şi înlocuirilor în cadrul lucrărilor de întreţinere Cu toate acestea, statele membre sunt încurajate ca, atunci când este posibil şi când este justificat de domeniul de aplicare al lucrărilor de întreţinere, să aplice STI-urile înlocuirilor în cadrul lucrărilor de întreţinere.

(8) STI privind zgomotul produs de materialul rulant nu ar trebui să prevadă utilizarea unor tehnologii specifice sau a unor soluţii tehnice, cu excepţia cazului în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional.

(9) STI are la bază cele mai bune cunoştinţe specializate disponibile la data pregătirii proiectului în cauză. Evoluţiile tehnologice, operaţionale, ale condiţiilor de securitate sau sociale ar putea atrage necesitatea modificării sau completării STI. După caz, va fi iniţiată o procedură de revizuire sau de actualizare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/16/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...