Back

Tribunalul Funcţiei Publice

Instructiunile din 19 septembrie 2007 pentru grefierul Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene Număr celex: 32007Q0000

În vigoare de la 25.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

la propunerea preşedintelui Tribunalului,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, în special articolul 19 alineatul (4),

STABILEŞTE URMĂTOARELE:

INSTRUCŢIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1 Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele instrucţiuni.

Articolul 2 Atribuţiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ţinerea registrului Tribunalului şi a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea şi conservarea înscrisurilor, de corespondenţa cu părţile şi terţii referitoare la cauzele pendinte, precum şi de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate şi ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijeşte de publicaţiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor menţionate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absenţă a grefierului, grefierul adjunct răspunde, dacă este cazul, pentru îndeplinirea acestor atribuţii şi adoptă deciziile care intră în competenţa grefierului în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură şi ale prezentelor instrucţiuni, precum şi în baza atribuţiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 3 Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepţia sâmbetelor, a duminicilor, precum şi a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 100 alineatul (2) din regulamentul de procedură.

(2) În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcţionarii şi agenţii instituţiei, grefa funcţionează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanenţă.

(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 şi de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanţelor judecătoreşti prevăzute la articolul 28 din regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...