Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 16/2005 privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET) (BCE/2005/16) Număr celex: 32005O0016

În vigoare de la 23.01.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 30 decembrie 2005
privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu
regularizări brute în timp real (TARGET)
(BCE/2005/16)
(2006/21/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima şi a patra liniuţă şi articolele 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 şi 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET) este reglementat de un cadru juridic aplicabil de la data începerii celei de-a treia etape a uniunii economice şi monetare. Orientarea BCE/2001/3 din 26 aprilie 2001 privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET)1 a fost deja modificată de mai multe ori de la adoptarea sa şi ar trebui să fie modificată din motive de claritate şi transparenţă.

(2) Pentru a reflecta cele mai recente evoluţii ale cadrului juridic al TARGET, prezenta orientare încorporează şi câteva modificări necesare privind eliminarea participanţilor din sistemele de regularizare brută în timp real (RBTR), accesul la TARGET al entităţilor stabilite în ţări terţe, zilele de funcţionare a TARGET, definiţia legăturilor strânse, suspendarea accesului la credite acordate şi rambursate în aceeaşi zi şi procedura de soluţionare a litigiilor. Punerea în aplicare şi verificarea prezentei orientări ar trebui să se limiteze la modificările menţionate anterior.

(3) Articolul 105 alineatul (2) prima liniuţă din tratat şi articolul 3.1 prima liniuţă din statut precizează că una dintre sarcinile principale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este de a defini şi pune în aplicare politica monetară a Comunităţii.

(4) Articolul 105 alineatul (2) a patra liniuţă din tratat şi articolul 3.1 a patra liniuţă din statut precizează că o altă sarcină principală care este de competenţa SEBC este de a promova buna funcţionare a sistemelor de plată.

(5) Articolul 22 din statut precizează că Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale pot acorda facilităţi pentru asigurarea eficienţei şi solidităţii sistemelor de compensare şi de plată în cadrul Comunităţii şi cu alte ţări.

(6) Realizarea unei politici monetare unice implică necesitatea elaborării unui mecanism de plăţi care să permită efectuarea rapidă şi în siguranţă a operaţiunilor de politică monetară între băncile centrale naţionale şi instituţiile de credit şi care va promova unicitatea pieţei monetare în cadrul zonei monedei euro.

(7) Aceste obiective garantează realizarea unui mecanism de plăţi care să funcţioneze la un nivel ridicat de siguranţă, cu timpi de procesare foarte scurţi şi la costuri reduse.

(8) În conformitate cu articolele 12.1 şi 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...