Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2005 privind o procedură specifică de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică Număr celex: 32005L0071

În vigoare de la 03.11.2005 până la 24.05.2018, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 801/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/71/CE A CONSILIULUI
din 12 octombrie 2005
privind o procedură specifică de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe
în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 alineatul (3), litera (a) şi alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) În vederea consolidării şi structurării politicii europene în domeniul cercetării, în ianuarie 2000 Comisia a considerat necesar să creeze Spaţiul European de Cercetare ca axă centrală a viitoarei acţiuni comunitare în acest domeniu.

(2) Aprobând crearea Spaţiului European de Cercetare, Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a stabilit pentru Comunitate obiectivul de a deveni până în anul 2010 cea mai competitivă şi dinamică economie a cunoaşterii din lume.

(3) Globalizarea economiei necesită o mai mare mobilitate a cercetătorilor, necesitate recunoscută prin al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene4, atunci când programele sale au fost deschise şi mai larg pentru cercetătorii din afara Uniunii Europene.

(4) Numărul cercetătorilor de care Comunitatea va avea nevoie până în 2010 pentru a realiza obiectivul unor investiţii de 3% din PIB în domeniul cercetării, stabilit de Consiliul European de la Barcelona din martie 2002, este estimat la 700 000. Acest obiectiv trebuie îndeplinit printr-o serie de măsuri convergente, cum ar fi sporirea atractivităţii carierelor în domeniul cercetării pentru tineri, promovarea implicării femeilor în cercetarea ştiinţifică, extinderea oportunităţilor de formare profesională şi mobilitate în domeniul cercetării, îmbunătăţirea perspectivelor de carieră pentru cercetătorii din Comunitate şi deschiderea Comunităţii pentru resortisanţii ţărilor terţe care ar putea fi admişi în scopul cercetării.

(5) Prezenta directivă este menită să contribuie la realizarea acestor obiective prin promovarea admisiei şi mobilităţii, în scopul cercetării, a resortisanţilor ţărilor terţe pentru o şedere având o durată de peste trei luni, astfel încât Comunitatea să devină mai atractivă pentru cercetători din întreaga lume şi să promoveze poziţia sa de centru internaţional de cercetare.

(6) Punerea în aplicare a prezentei directive nu trebuie să încurajeze un "exod al creierelor" din ţările nou apărute sau în curs de dezvoltare. În vederea instituirii unei politici globale în materie de migraţie, ar trebui luate, în parteneriat cu ţările de origine, măsuri însoţitoare pentru sprijinirea reintegrării cercetătorilor în ţările lor de origine şi a circulaţiei acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...