Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 60/2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005L0060

În vigoare de la 25.11.2005 până la 26.06.2017, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Directivă nr. 849/2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2005/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor şi finanţării terorismului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) prima şi a treia teză şi articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Fluxurile masive de bani murdari pot prejudicia stabilitatea şi reputaţia sectorului financiar şi ameninţa piaţa unică, iar terorismul zdruncină înseşi temeliile societăţii noastre. Pe lângă abordarea bazată pe dreptul penal, un efort în materie de prevenire la nivelul sistemului financiar poate produce rezultate.

(2) Soliditatea, integritatea şi stabilitatea instituţiilor de credit şi financiare şi încrederea în sistemul financiar în ansamblu ar putea fi puse grav în pericol de eforturile infractorilor şi ale complicilor acestora fie de a disimula originea produselor infracţiunii, fie de a canaliza fonduri legale sau ilegale în scopuri teroriste. Pentru a evita adoptarea de către statele membre a unor măsuri de protejare a sistemelor lor financiare care ar putea fi incompatibile cu funcţionarea pieţei interne, cu normele statului de drept şi cu ordinea publică din Comunitate, este necesară o acţiune comunitară în acest domeniu.

(3) În cazul în care la nivel comunitar nu sunt adoptate anumite măsuri de coordonare, cei care spală bani şi finanţatorii terorismului ar putea încerca să profite, pentru a-şi facilita activităţile infracţionale, de libera circulaţie a capitalurilor şi de libertatea de a presta servicii financiare pe care le implică spaţiul financiar integrat.

(4) Pentru a răspunde acestor preocupări din domeniul spălării banilor, a fost adoptată Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor4. Directiva respectivă solicita statelor membre să interzică spălarea banilor şi să oblige sectorul financiar, cuprinzând instituţiile de credit şi o gamă largă de alte instituţii financiare, la identificarea clienţilor lor, ţinerea unor evidenţe corespunzătoare, stabilirea unor proceduri interne de formare a personalului şi de prevenire a spălării banilor şi de raportare a oricăror indicii de spălare a banilor autorităţilor competente.

(5) Spălarea banilor şi finanţarea terorismului se produc deseori în context internaţional. Orice măsuri adoptate numai la nivel naţional sau chiar la nivel comunitar, fără a ţine seama de coordonarea şi cooperarea internaţională, ar avea efecte foarte limitate. Prin urmare, măsurile adoptate de Comunitate în acest domeniu ar trebui să fie compatibile cu acţiuni întreprinse în alte foruri internaţionale. Acţiunile comunitare trebuie, în special, să ţină seama în continuare de recomandările Grupului de Acţiune Financiară (denumit în continuare GAFI), care constituie principalul organism internaţional activ în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Deoarece recomandările GAFI au fost revizuite şi extinse în mod substanţial în anul 2003, prezenta directivă ar trebui să fie armonizată cu noile standarde internaţionale.

(6) Acordul general privind comerţul cu servicii (GATS) permite membrilor să adopte măsurile necesare pentru protejarea moralităţii publice şi prevenirea fraudei şi să adopte măsuri din considerente prudenţiale, inclusiv pentru a asigura stabilitatea şi integritatea sistemului financiar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...