Back

Consiliul Uniunii Europene

Poziţia comună privind schimbul de anumite date cu Interpol Număr celex: 32005E0069

În vigoare de la 29.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

POZIŢIA COMUNĂ 2005/69/JAI A CONSILIULUI
din 24 ianuarie 2005
privind schimbul de anumite date cu Interpol

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) litera (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a asigura cetăţenilor un nivel ridicat de siguranţă într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. Pentru atingerea acestui obiectiv, este esenţială o cooperare mai strânsă între autorităţile statelor membre responsabile cu aplicarea legii.

(2) Protecţia Uniunii împotriva ameninţărilor reprezentate de criminalitatea internaţională şi organizată, inclusiv terorismul, necesită o acţiune comună care să includă schimbul de informaţii între autorităţile statelor membre responsabile cu aplicarea legii, competente în materie penală, precum şi cu parteneri internaţionali.

(3) Se folosesc paşapoarte emise şi necompletate, furate, pierdute sau sustrase în alt mod, pentru a eluda aplicarea legii, în scopul desfăşurării de activităţi ilicite, care ar putea pune în pericol securitatea Uniunii şi a fiecărui stat membru. Ţinându-se seama de însăşi natura ameninţării, se poate acţiona în mod semnificativ numai la nivelul Uniunii. Statele membre, acţionând în mod individual, nu ar putea atinge obiectivul menţionat anterior. Prezenta poziţie comună nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(4) Toate statele membre sunt afiliate la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală Interpol. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Interpol primeşte, arhivează şi difuzează date în vederea sprijinirii autorităţilor responsabile cu aplicarea legii în prevenirea şi combaterea criminalităţii internaţionale. Baza de date Interpol cu privire la documentele de călătorie furate permite membrilor Interpol să facă schimb de date referitoare la paşapoartele pierdute sau furate.

(5) În declaraţia sa privind combaterea terorismului, Consiliul European din 25 martie 2004 a solicitat Consiliului să continue lucrările în vederea constituirii, până la sfârşitul anului 2005, a unui sistem integrat pentru schimbul de informaţii privind paşapoartele furate sau pierdute, folosind Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) şi baza de date Interpol. Prezenta poziţie comună constituie un prim răspuns la această solicitare şi ar trebui să fie urmată de introducerea unei funcţii tehnice în cadrul SIS în vederea atingerii obiectivului menţionat anterior.

(6) Schimbul de date ale statelor membre referitoare la paşapoartele furate, pierdute sau sustrase în alt mod cu baza de date Interpol cu privire la documentele de călătorie furate, precum şi prelucrarea acestor date ar trebui să respecte normele de protecţie a datelor aplicabile atât în fiecare state membru, cât şi în cadrul Interpol.

(7) Prezenta poziţie comună obligă statele membre să se asigure că autorităţile lor competente realizează schimbul de date menţionate anterior cu baza de date Interpol privind documentele de călătorie furate, în paralel cu introducerea respectivelor date în baza naţională de date relevantă şi în SIS, în cazul statelor membre care participă la acest sistem. Această obligaţie intervine în momentul în care autorităţile naţionale iau la cunoştinţă furtul, pierderea sau sustragerea unui paşaport. Cerinţa ulterioară de a institui infrastructura necesară pentru a facilita consultarea bazei de date Interpol recunoaşte importanţa acesteia din urmă în aplicarea legii.

(8) Se convine, împreună cu Interpol, asupra condiţiilor pentru producerea schimbului de date, pentru a asigura că respectivul schimb de date respectă principiile privind protecţia datelor care stau la baza schimburilor de date în interiorul Uniunii, în special în ceea ce priveşte schimbul şi prelucrarea automată a acestor date.

(9) Prezenta poziţie comună respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute, în special prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi reflectate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...