Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1042/2007 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scop de monitorizare şi prognoză Număr celex: 32007R1042

În vigoare de la 12.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, în special articolul 42,

întrucât:

(1) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR prevede că trebuie să se stabilească forma şi conţinutul informaţiilor contabile menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament, precum şi modul în care sunt transmise Comisiei.

(2) Forma şi conţinutul informaţiilor contabile care urmează să fie furnizate Comisiei în scopul închiderii conturilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi ale Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), precum şi în scop de monitorizare şi prognoză sunt definite în prezent de Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 al Comisiei.

(3) Pentru exerciţiul financiar 2008, anexele la Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 nu se pot utiliza în scopurile pentru care sunt destinate. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 ar trebui abrogat şi înlocuit cu un regulament nou care să stabilească forma şi conţinutul informaţiilor contabile pentru anul financiar respectiv.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Forma şi conţinutul informaţiilor contabile menţionate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, precum şi modalităţile de transmitere a acestora către Comisie sunt stabilite în anexele I (tabelul X), II (Specificaţii tehnice pentru transmiterea fişierelor electronice către FEGA şi FEADR), III (Aide-memoire) şi IV [Structura codurilor bugetare ale FEARD (F109)] la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 se abrogă cu efect de la 16 octombrie 2007.

Articolul 3

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...