Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1683/2006 privind măsurile tranzitorii ce trebuie adoptate în ceea ce priveşte schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a aderării Bulgariei şi României Număr celex: 32006R1683

În vigoare de la 15.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1683/2006 AL COMISIEI
din 14 noiembrie 2006
privind măsurile tranzitorii ce trebuie adoptate în ceea ce priveşte
schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a
aderării Bulgariei şi României

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

1) Ar trebui adoptate măsuri tranzitorii pentru evitarea riscurilor de eludare a schimburilor comerciale precum şi de denaturare a concurenţei în detrimentul organizării comune a pieţelor agricole ca urmare a aderării celor două state noi la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

2) În conformitate cu normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituiri la exportul de produse agricole1, pot beneficia de restituiri numai produsele care au părăsit teritoriul vamal al Comunităţii în termen de şaizeci de zile de la acceptarea declaraţiei de export. Obligaţia de a părăsi teritoriul vamal al Comunităţii în termen de şaizeci de zile de la acceptarea declaraţiei de export este, de asemenea, o condiţie esenţială pentru eliberarea garanţiei constituite la emiterea certificatelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licenţe de import şi export şi de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole2. Dat fiind faptul că frontierele interne vor fi înlăturate la data aderării Bulgariei şi României, produsele exportate din Comunitatea Celor Douăzeci şi Cinci trebuie să fi părăsit, în toate cazurile, teritoriul vamal al Comunităţii până la 31 decembrie 2006, chiar şi în cazul în care declaraţia de export a fost acceptată cu mai puţin de şaizeci de zile înainte de data aderării.

3) Devierile schimburilor comerciale care pot perturba organizările comune ale pieţelor implică adesea produse care sunt deplasate artificial în vederea extinderii şi care nu fac parte din stocurile normale obişnuite ale statului în cauză. Acumularea acestor cantităţi excedentare poate, de asemenea, să dea naştere la o denaturare a concurenţei care poate dăuna bunei funcţionări a organizării comune a pieţelor. Stocurile excedentare pot proveni şi din producţia naţională. Prin urmare, ar trebui prevăzută o taxare de descurajare pentru stocurile excedentare situate în noile state membre.

4) Ar trebui adoptate unele dispoziţii pentru a împiedica operatorii să mai eludeze aplicarea taxei pentru mărfurile în liberă circulaţie, prevăzută la articolul 4, plasând mărfurile care au fost deja puse în liberă circulaţie în Comunitatea Celor Douăzeci şi Cinci sau într-un nou stat membru înainte de aderare într-un regim suspensiv, fie într-o depozitare temporară, fie sub un tratament sau regim vamal menţionate la articolul 4 alineatul (15) litera (b) şi alineatul (16) literele (b) - (g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar3.

5) Este necesar să fie evitată situaţia în care mărfurile pentru care restituirile la export au fost plătite înainte de 1 ianuarie 2007 beneficiază de o a doua restituire atunci când sunt exportate în ţări terţe după 31 decembrie 2006.

6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt necesare şi adecvate şi trebuie aplicate în mod uniform.

7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetelor de gestionare în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...