Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1544/2006 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creşterii viermilor de mătase (versiune codificată) Număr celex: 32006R1544

În vigoare de la 17.10.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1544/2006 AL CONSILIULUI
din 5 octombrie 2006
de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creşterii
viermilor de mătase (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 845/72 al Consiliului din 24 aprilie 1972 de stabilire a unor măsuri speciale de încurajare a creşterii viermilor de mătase3 a fost modificat de mai multe ori în mod substanţial4. Din motive de claritate şi raţionalitate, ar trebui să se procedeze la codificarea regulamentului menţionat.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a pieţei pentru anumite produse enumerate în anexa II la tratat5 precizează măsurile care reglementează schimburile de viermi de mătase şi de ouă de viermi de mătase, fără să prevadă, cu toate acestea, măsuri de susţinere în cadrul Comunităţii. Creşterea viermilor de mătase are importanţă în economia anumitor regiuni ale Comunităţii. Această activitate constituie o sursă de venituri complementare pentru fermierii din aceste regiuni. În consecinţă, este oportun să se adopte măsuri destinate să contribuie la asigurarea unui venit echitabil pentru sericicultori.

(3) În acest scop, este necesar să se poată lua măsuri de facilitare a adaptării ofertei la cerinţele pieţei şi să se acorde un ajutor pentru creşterea viermilor de mătase care să înlocuiască orice regim naţional de ajutoare pentru acest produs. Ţinând cont de caracteristicile creşterii viermilor, ar trebui să se prevadă pentru acest ajutor un sistem de fixare forfetară pentru fiecare cutie de ouă de viermi de mătase utilizată.

(4) Este oportun să se prevadă răspunderea financiară a Comunităţii pentru cheltuielile suportate de statele membre ca urmare a obligaţiilor care decurg din aplicarea prezentului regulament, în conformitate cu dispoziţiile referitoare la finanţarea politicii agricole comune.

(5) Este oportun să se adopte măsurile necesare de punere în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei6,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...