Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1423/2006 de stabilire a unui mecanism privind măsurile corespunzătoare în domeniul cheltuielilor agricole în ceea ce priveşte Bulgaria şi România Număr celex: 32006R1423

În vigoare de la 28.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1423/2006 AL COMISIEI
din 26 septembrie 2006
de stabilire a unui mecanism privind măsurile corespunzătoare în
domeniul cheltuielilor agricole în ceea ce priveşte Bulgaria şi România

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 37,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 din Actul de aderare, dispoziţiile actelor adoptate de către instituţii înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică statelor membre în cauză conform condiţiilor prevăzute de tratate şi de actul menţionat anterior.

(2) Articolul 37 din Actul de aderare autorizează Comisia să adopte măsurile corespunzătoare în cazul în care Bulgaria sau România nu şi-au îndeplinit angajamentele adoptate în cadrul negocierilor de aderare şi astfel provoacă sau riscă să provoace în scurt timp o dereglare gravă a pieţei interne.

(3) Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/20011 prevede obligaţia fiecărui stat membru de a crea un sistem integrat de gestiune şi control, denumit în continuare "SIGC".

(4) La momentul aderării, Bulgaria şi România trebuie să fi pus în aplicare un SIGC pentru a controla o mare parte din ajutorul agricol comunitar în fiecare dintre ţările în cauză. Pe baza informaţiilor comunicate de Bulgaria şi România până la data adoptării prezentului regulament şi pe baza propriilor verificări, Comisia a stabilit că există un risc real în ceea ce priveşte existenţa şi funcţionalitatea SIGC în ţările în cauză.

(5) Deficienţele grave ale SIGC din Bulgaria sau România ar determina o situaţie în care plăţile ajutoarelor agricole, care ar trebui controlate prin sistemul în cauză, să nu fie controlate, cel puţin nu în mod corespunzător. Prin urmare, ar exista un risc semnificativ ca producătorii care nu sunt total sau parţial admisibili pentru acordarea ajutorului comunitar să beneficieze de ajutorul în cauză şi să se regăsească într-o situaţie mai favorabilă decât cea prevăzută de legislaţia comunitară. Pentru fiecare dintre aceste state, cheltuielile pentru plăţile directe şi dezvoltarea rurală controlate de SIGC se vor ridica la aproximativ 80% din cheltuielile agricole şi vor reprezenta sume importante care ajung la mai multe sute de milioane de euro. Aceasta demonstrează importanţa unei funcţionări corespunzătoare a SIGC pentru introducerea politicii agricole comune în cele două ţări şi pentru buna funcţionare a pieţei interne comunitare. Având în vedere faptul că această situaţie mai favorabilă, la care se adaugă valoarea ajutoarelor de care vor beneficia aceste ţări, va avea probabil o incidenţă asupra comerţului cu produse agricole pe piaţa internă, acest fapt ar risca să provoace, în scurt timp, o dereglare gravă a pieţei respective.

(6) Având în vedere natura sistemelor şi a procedurilor prevăzute de dispoziţiile menţionate anterior, nu se poate combate eficient riscul respectiv numai prin aplicarea articolelor 17 şi 27 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune2. Din acest motiv este necesar să se recurgă la articolul 37 din Actul de aderare, care autorizează Comisia să adopte măsurile corespunzătoare în vederea eliminării riscului.

(7) După aderare, pe baza unui raport elaborat de un organism independent, Bulgaria şi România ar trebui să conceapă o declaraţie adresată Comisiei în care se indică dacă există un SIGC care funcţionează în fiecare dintre ţările în cauză. În cazul unor deficienţe, este necesar ca statele respective să remedieze situaţia fără întârziere.

(8) În cazul în care Comisia, pe baza declaraţiei înaintate de Bulgaria şi România sau pe baza raportului elaborat de organismul independent sau a propriilor concluzii de audit, constată persistenţa unor deficienţe atât de grave încât afectează buna funcţionare a întregului sistem de management şi control al cheltuielilor agricole acoperite de SIGC şi că, prin urmare, persistă riscul iminent al dereglării grave a pieţei interne, aceasta ar trebui să reducă provizoriu, pe o perioadă determinată de un an, plăţile lunare şi intermediare destinate Bulgariei şi României în conformitate cu articolele 14 şi 26 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Reducerea provizorie trebuie să corespundă procentajului aplicat de Comisie în conformitate cu propriile linii directoare în cadrul verificării conformităţii în cazul în care sistemul de control al unui stat membru prezintă deficienţe grave şi se descoperă existenţa unor neregularităţi considerabile. Reducerea provizorie este necesară pentru ca statul respectiv să remedieze deficienţele SIGC în vederea prevenirii sau a detectării plăţilor necorespunzătoare şi a practicilor frauduloase şi a recuperării sumelor plătite necorespunzător şi, astfel, a eliminării riscului apariţiei unei dereglări grave a pieţei interne.

(9) După douăsprezece luni, Comisia ar trebui să analizeze dacă este necesar sau nu să menţină reducerea provizorie a plăţilor lunare şi intermediare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...