Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1284/2006 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R1284

În vigoare de la 30.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1284/2006 AL COMISIEI
din 29 august 2006
privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor1, în special articolul 3 şi articolul 9 D alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor pentru utilizarea în hrana animalelor.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabileşte măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor, prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor enumeraţi în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, Comisiei i-au fost transmise observaţii iniţiale privind cererile menţionate anterior înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, aceste cereri trebuie tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) şi alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a fost autorizată pentru prima dată, cu titlu provizoriu, pentru purceii înţărcaţi, prin Regulamentul (CE) nr. 2690/1999 al Comisiei3. Au fost prezentate noi date în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp a preparatului enzimatic menţionat anterior. Din evaluarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Este necesar, prin urmare, să se autorizeze fără limită de timp utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior, astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

(6) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) şi endo-1,4-beta xilanază produsă de Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a fost autorizată pentru prima dată, cu titlu provizoriu, pentru curcile la îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2001 al Comisiei4. Au fost prezentate noi date în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp a preparatului enzimatic menţionat anterior. Din evaluarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Este necesar, prin urmare, să se autorizeze fără limită de timp utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior, astfel cum se prevede în anexa II la prezentul regulament.

(7) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a fost autorizată pentru prima dată, cu titlu provizoriu, pentru porcii la îngrăşat prin Regulamentul (CE) nr. 1411/1999 al Comisiei5. Au fost prezentate noi date în sprijinul unei cereri de autorizare fără limită de timp a preparatului enzimatic menţionat anterior. Din evaluarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Este necesar, prin urmare, să se autorizeze fără limită de timp utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior, astfel cum se prevede în anexa III la prezentul regulament.

(8) Evaluarea acestor cereri arată că este necesar să se prevadă anumite proceduri destinate să protejeze lucrătorii împotriva expunerii la aditivii enumeraţi în anexe. Această protecţie trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă6.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...