Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 692/2005 privind anumite măsuri de protecţie împotriva influenţei aviare în mai multe ţări terţe (notificată cu numărul C(2005) 3704) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005D0692

În vigoare de la 08.10.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 octombrie 2005
privind anumite măsuri de protecţie împotriva influenţei aviare
în mai multe ţări terţe
(notificată cu numărul C(2005) 3704)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2005/692/CE)

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE1, în special articolul 18 alineatele (1) şi (6),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sunt introduse în Comunitate2, în special articolul 22 alineatele (1), (5) şi (6),

întrucât:

(1) Influenţa aviară este o boală virală infecţioasă a păsărilor de curte şi a păsărilor, care provoacă o mortalitate şi perturbări care ar putea lua rapid proporţii epizootice, de natură să compromită grav sănătatea animală şi publică şi să reducă puternic rentabilitatea aviculturii.

(2) Anumite importuri de păsări de curte şi de produse avicole, originare din ţări terţe afectate, au fost suspendate prin Decizia 2004/122/CE a Comisiei din 6 februarie 2004 privind anumite măsuri de protecţie împotriva influenţei aviare în mai multe ţări terţe3.

(3) Mongolia, care nu face obiectul Deciziei 2004/122/CE, a semnalat cazuri de gripă aviară la păsările sălbatice. Prin urmare, ar trebui suspendate importurile în Comunitate de păsări, altele decât păsările de curte, originare din această ţară terţă, inclusiv păsările capturate în mediul lor natural.

(4) Decizia 2004/122/CE se aplică până la 30 septembrie 2005. Cu toate acestea, focare de influenţă aviară continuă să apară în ţările terţe menţionate de Decizia 2004/122/CE şi în Mongolia. Ţinând seama de situaţia încă îngrijorătoare în aceste ţări terţe, rămâne necesară aplicarea unor măsuri de protecţie la importurile originare din aceste ţări terţe.

(5) Ar trebui stabilite, într-un act distinct, norme specifice pentru importurile de păsări, altele decât păsările de curte, de păsări de companie, de pene neprelucrate, originare din Rusia.

(6) Decizia 2004/122/CE a fost modificată în mai multe rânduri pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei cu privire la influenţa aviară în ţări terţe.

(7) Din motive de claritate şi transparenţă, Decizia 2004/122/CE ar trebui abrogată şi înlocuită cu prezenta decizie.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar si sănătatea animală,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...