Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 671/2005 privind schimbul de informaţii şi cooperarea referitoare la infracţiunile de terorism Număr celex: 32005D0671

În vigoare de la 29.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2005/671/JAI A CONSILIULUI
din 20 septembrie 2005
privind schimbul de informaţii şi cooperarea referitoare la
infracţiunile de terorism

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1), articolul 31 şi articolul 34 alienatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) La reuniunea sa extraordinară din 21 septembrie 2001, Consiliul European a declarat că terorismul reprezintă o adevărată provocare la adresa lumii şi a Europei şi că lupta împotriva terorismului reprezintă un obiectiv prioritar al Uniunii Europene.

(2) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul în toate formele sale pretutindeni în lume şi că îşi va continua eforturile pentru consolidarea coaliţiei comunităţii internaţionale în combaterea terorismului sub toate aspectele şi în toate formele sale, de exemplu prin consolidarea cooperării între serviciile operaţionale responsabile de combaterea terorismului: Europol, Eurojust, serviciile de informaţii, forţele de poliţie şi autorităţile judiciare.

(3) În lupta împotriva terorismului, este esenţial ca serviciile în cauză să deţină informaţii cât mai actualizate şi complete în respectivele lor domenii. Serviciile naţionale specializate din statele membre, autorităţile judiciare şi instituţiile competente ale Uniunii Europene, precum Europol şi Eurojust, au o nevoie imperioasă de informaţii pentru a-şi putea îndeplini sarcinile.

(4) Decizia 2003/48/JAI a Consiliului din 19 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a unor măsuri specifice de cooperare poliţienească şi judiciară pentru combaterea terorismului în conformitate cu articolul 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC2 reprezintă un progres major. Persistenţa ameninţării teroriste şi complexitatea fenomenului necesită schimburi de informaţii din ce în ce mai extinse. Domeniul de aplicare al schimburilor de informaţii trebuie extins la toate fazele procedurilor penale, inclusiv la condamnări, şi la toate persoanele, grupurile sau entităţile anchetate, urmărite în justiţie sau condamnate pentru infracţiuni de terorism.

(5) Înţelegând că obiectivele prezentei decizii nu pot fi suficient realizate de către statele membre acţionând singure şi prin urmare, dată fiind nevoia de reciprocitate, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(6) În efectuarea schimburilor de informaţii, prezenta decizie nu aduce atingere intereselor esenţiale de siguranţă naţională şi nu ar trebui să pericliteze siguranţa persoanelor sau reuşita unei cercetări în curs sau al activităţilor specifice de informaţii în domeniul siguranţei naţionale.

(7) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...