Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 667/2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave Număr celex: 32005D0667

În vigoare de la 30.09.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIE-CADRU NR. 2005/667/JAI A COMISIEI
din 12 iulie 2005
de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva
poluării cauzate de nave

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Uniunii Europene, în special articolul 31 alineatul (1) litera (e) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei privind modalităţile optime de punere în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind stabilirea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie2 precum şi concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 48, solicită acţiuni legislative împotriva infracţiunilor de mediu, în special sancţiuni comune şi garanţii procedurale comparabile.

(2) Lupta împotriva poluării cauzate de nave, în mod deliberat sau din neglijenţă gravă constituie una dintre priorităţile Uniunii Europene. Punctele 32-34 din concluziile Consiliului European de la Copenhaga din 12 şi 13 decembrie 2002 şi în special declaraţia Consiliului de "Justiţie şi Afaceri Interne" din 19 decembrie 2002, emisă în urma naufragiului petrolierului Prestige exprimă hotărârea Uniunii de a adopta toate măsurile necesare pentru a evita reproducerea unor astfel de daune.

(3) În acest scop, astfel cum a menţionat Comisia în comunicarea sa către Parlamentul European şi către Consiliu privind îmbunătăţirea siguranţei maritime în urma naufragiului petrolierului Prestige, este necesar ca legislaţia statelor membre să fie apropiată.

(4) Obiectivul Directivei 2005/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de infracţiuni3 precum şi al prezentei decizii-cadru care completează Directiva 2005/35/CE cu norme detaliate în domeniul penal este de a realiza această apropiere.

(5) Prezenta decizie-cadru, bazată pe articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, constituie instrumentul adecvat pentru a impune statelor membre obligaţia de a prevedea sancţiuni penale.

(6) Luând în considerare specificitatea comportamentelor menţionate, ar trebui să se introducă sancţiuni comune cu privire la persoanele juridice.

(7) Convenţia Naţiunilor Unite din 1982 cu privire la dreptul mării, semnată de toate statele membre şi de Uniune la care Comunitatea Europeană este parte, capătă un caracter deosebit de important în contextul cooperării.

(8) Ar trebui asigurată cea mai bună cooperare posibilă între statele membre pentru ca informaţiile utile să poată circula rapid de la un stat membru la altul. Ar trebui desemnate şi identificate puncte de contact.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...