Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 511/2005 privind protecţia euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol-ului ca biroul central pentru combaterea falsificării euro Număr celex: 32005D0511

În vigoare de la 16.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2005/511/JAI A CONSILIULUI
din 12 iulie 2005
privind protecţia euro împotriva falsificării, prin desemnarea
Europol-ului ca biroul central pentru combaterea falsificării euro

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30 alineatul (1) litera (b) şi 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Ca monedă legală a 12 state membre, euro a dobândit o importanţă crescândă la nivel mondial şi, în consecinţă, devenind o ţintă prioritară a organizaţiilor internaţionale de falsificare din Uniunea Europeană şi ţările terţe.

(2) Trebuie împiedicată creşterea volumului de euro falşi, care ar pune în pericol libera circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro.

(3) Cooperarea între statele membre însele şi între statele membre şi Europol trebuie intensificată în vederea consolidării sistemului de protecţie a monedei euro în afara teritoriului Uniunii Europene.

(4) Convenţia de la Geneva privind stoparea falsificării de monedă de la 20 aprilie 1929 (denumită în continuare Convenţia de la Geneva) trebuie sa fie aplicată cu mai mare eficienţă, în condiţiile integrării europene.

(5) Ţările terţe au nevoie de un punct central de informare cu privire la euro falsificaţi, iar toate informaţiile pertinente în acest domeniu trebuie să fie centralizate la Europol pentru analiză.

(6) În conformitate cu Decizia - cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea protecţiei împotriva falsificării de monedă prin sancţiuni penale şi de altă natură, cu ocazia introducerea euro3, Consiliul consideră oportun ca toate statele membre să devină părţi contractante la Convenţia de la Geneva şi să înfiinţeze birouri centrale, în sensul articolului 12 din respectiva convenţie.

(7) Consiliul consideră oportună desemnarea Europol-ului ca birou central pentru combaterea falsificării euro, în sensul articolului 12 din Convenţia de la Geneva.

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...