Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 211/2005 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului Număr celex: 32005D0211

În vigoare de la 15.03.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2005/211/JAI A CONSILIULUI
din 24 februarie 2005
privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii
Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolul 31 literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen, denumit în continuare "SIS", creat în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune3, denumită în continuare "Convenţia Schengen din 1990", constituie un instrument esenţial pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Necesitatea de a dezvolta un nou Sistem de informaţii Schengen, de generaţia a doua, denumit în continuare "SIS II", în vederea extinderii Uniunii Europene şi pentru a permite introducerea de noi funcţii, beneficiind în acelaşi timp şi de ultimele evoluţii din domeniul tehnologiei informaţiei, a fost recunoscută şi s-au luat primele măsuri pentru dezvoltarea acestui nou sistem.

(3) Unele adaptări ale dispoziţiilor existente şi introducerea anumitor funcţii noi pot fi realizate deja în cadrul versiunii actuale a SIS, în special în ceea ce priveşte furnizarea accesului autorităţilor la anumite tipuri de date introduse în SIS, cărora li s-ar facilita îndeplinirea sarcinilor dacă ar avea posibilitatea să consulte aceste date, inclusiv Europol şi membrii naţionali ai Eurojust, extinderea categoriilor de obiecte căutate în legătură cu care pot fi introduse alerte şi înregistrarea transmisiilor de date personale. Mijloacele tehnice necesare în acest scop trebuie mai întâi să fie create în fiecare stat membru.

(4) Concluziile Consiliului European de la Laeken din 14-15 decembrie 2001 şi în special punctele 17 (cooperarea între serviciile specializate în combaterea terorismului), 43 (Eurojust şi cooperarea poliţienească cu privire la Europol) şi Planul de acţiune din 21 septembrie 2001 împotriva terorismului se referă la necesitatea consolidării SIS şi a îmbunătăţirii capacităţii sale.

(5) De asemenea, este utilă adoptarea unor dispoziţii cu privire la schimbul de orice informaţii suplimentare prin autorităţile desemnate în acest scop în toate statele membre (Solicitare de informaţii suplimentare la intrarea pe teritoriul naţional), furnizând acestor autorităţi o bază juridică comună în sensul dispoziţiilor Convenţiei Schengen din 1990 şi stabilind norme pentru ştergerea datelor deţinute de aceste autorităţi.

(6) Dispoziţiile prezentei decizii cu privire la Europol stabilesc numai cadrul juridic pentru accesul la Sistemul de informaţii Schengen şi nu aduc atingere adoptării în viitor a măsurilor necesare de stabilire a soluţiilor tehnice şi a implicaţiilor financiare ale acestora.

(7) Dispoziţiile prezentei decizii cu privire la membrii naţionali ai Eurojust şi la asistenţii acestora stabilesc numai cadrul juridic pentru accesul la Sistemul de informaţii Schengen şi nu aduc atingere adoptării în viitor a măsurilor necesare de stabilire a soluţiilor tehnice şi a implicaţiilor financiare ale acestora.

(8) Dispoziţiile privind accesul la datele SIS pentru Europol şi membrii naţionali ai Eurojust ca şi pentru asistenţii acestora reprezintă numai o primă fază şi nu aduc atingere discuţiilor ulterioare cu privire la extinderea acestui mecanism la alte dispoziţii ale Convenţiei Schengen din 1990.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...