Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 150/2005 privind condiţiile şi modalităţile ce reglementează prezentarea şi prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene Număr celex: 32005D0150

În vigoare de la 23.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2005
privind condiţiile şi modalităţile ce reglementează prezentarea şi
prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor
Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene
(2005/150/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, având în vedere Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene1, în special articolul 3 alineatul (2) din anexa I,

având în vedere recomandarea Curţii de Justiţie din 2 decembrie 2004,

întrucât:

(1) Decizia 2004/752/CE, Euratom a instituit Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene şi a modificat Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie.

(2) Articolul 3 alineatul (2) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie prevede faptul că revine Consiliului de a stabili condiţiile şi modalităţile care reglementează prezentarea şi prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene. Această dispoziţie ar trebuie aplicată,

DECIDE:

___________

1 JO L 333, 9.11.2004, p. 7.

Articolul 1

Condiţiile şi modalităţile care reglementează prezentarea şi prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...