Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 150/2005 privind condițiile și modalitățile ce reglementează prezentarea și prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
Număr celex: 32005D0150

În vigoare de la 23.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

DECIZIA CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2005
privind condițiile și modalitățile ce reglementează prezentarea și
prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor
Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
(2005/150/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene1, în special articolul 3 alineatul (2) din anexa I,

având în vedere recomandarea Curții de Justiție din 2 decembrie 2004,

întrucât:

(1) Decizia 2004/752/CE, Euratom a instituit Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene și a modificat Protocolul privind Statutul Curții de Justiție.

(2) Articolul 3 alineatul (2) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curții de Justiție prevede faptul că revine Consiliului de a stabili condițiile și modalitățile care reglementează prezentarea și prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene. Această dispoziție ar trebuie aplicată,

DECIDE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...