Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 37/2004 privind înfiinţarea Centrului Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE) şi coordonarea acţiunilor tehnice pentru protecţia monedelor euro împotriva falsificării Număr celex: 32005D0037

În vigoare de la 21.01.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 octombrie 2004
privind înfiinţarea Centrului Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE)
şi coordonarea acţiunilor tehnice pentru protecţia monedelor euro
împotriva falsificării
(2005/37/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

având în vedere Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza şi cooperarea cu privire la monedele euro falsificate1 şi Decizia 2003/862/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 de extindere a efectelor Deciziei 2003/861/CE privind analiza şi cooperarea cu privire la monedele euro falsificate la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării3, în special articolul 5, prevede analiza şi clasificarea monedelor euro falsificate de către Centrul naţional de analiză a monedelor (CNAM) din fiecare stat membru al Uniunii Europene şi către de Centrul Tehnic şi Ştiinţific European (CTSE). Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului4 extinde efectele articolelor 1-11 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică.

(2) Din octombrie 2001, CTSE îşi desfăşoară activitatea provizoriu la Monetăria din Paris, beneficiind de sprijinul administrativ şi de gestionarea oferite de Comisie, în conformitate cu schimbul de scrisori dintre Preşedintele Consiliului şi ministrul francez de Finanţe din 28 februarie şi 9 iunie 2000.

(3) CTSE contribuie la realizarea obiectivelor programului "Pericle", în conformitate cu Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul "Pericles")5 şi a Deciziei 2001/924/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 de extindere a efectelor deciziei de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare în vederea protejării monedei euro împotriva falsificării (programul "Pericle") asupra statelor membre care nu au adoptat euro ca monedă unică6.

(4) Articolul 1 din Decizia 2003/861/CE prevede că Comisia înfiinţează CTSE şi asigură funcţionarea şi coordonarea activităţilor autorităţilor tehnice competente pentru a proteja monedele euro împotriva falsificării. Articolul 1 din Decizia 2003/862/CE extinde efectele Deciziei 2003/861/CE asupra statelor membre care nu au adoptat euro ca monedă unică.

(5) Autorităţile franceze şi-au asumat angajamentul, printr-o scrisoare din partea ministrului francez de Finanţe din 6 septembrie 2004, de a menţine împărţirea actuală a costurilor între Monetăria din Paris şi Comisie. Un schimb de scrisori între membrul Comisiei responsabil pentru lupta împotriva fraudei şi ministrul francez de Finanţe, privind înfiinţarea permanentă a CTSE pentru analiza şi clasificarea monedelor euro falsificate, va reafirma principiile de organizare a CTSE din perioada exercitării temporare de către acesta a activităţilor Monetăriei din Paris, în conformitate cu schimbul de scrisori dintre preşedinţia Consiliului şi ministrul francez de Finanţe, din 28 februarie şi 9 iunie 2000.

(6) Comitetul Economic şi Financiar (CEF), Banca Centrală Europeană, Europol şi autorităţile naţionale competente trebuie să fie informate cu regularitate despre activităţile CTSE şi despre situaţia privind falsificarea monedelor euro.

(7) Prin urmare, CTSE trebuie să fie înfiinţat în cadrul Comisiei de la Bruxelles, ataşat Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

(8) Coordonarea de către Comisie a acţiunilor întreprinse de autorităţile tehnice competente în vederea protejării monedelor euro împotriva falsificării include metode de analiză a monedelor euro falsificate, studierea noilor cazuri de falsificare a monedelor şi evaluarea consecinţelor, schimburi de informaţii privind activităţile CNAM-urilor şi ale CTSE, comunicarea externă privind monedele falsificate, detectarea monedelor false cu ajutorul echipamentului de prelucrare a monedelor şi studierea oricăror probleme tehnice referitoare la aceste monede.

(9) Această coordonare presupune eforturi neîntrerupte, în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea luptei împotriva fraudei7, din partea grupului de experţi în materie de monede falsificate, format din experţi responsabili ai CNAM şi CTSE, pe care Comisia îl gestionează şi conduce, asigurând în acelaşi timp informarea periodică a CEF.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...