Back

Banca Centrală Europeană - BCE

Decizia nr. 601/2007 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7) Număr celex: 32007D0601

În vigoare de la 08.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 24 iulie 2007
privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB
(BCE/2007/7)
(2007/601/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 105 alineatul (2) a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.6 şi articolele 17, 22 şi 23,

întrucât:

(1) O politică monetară unică implică nevoia unui sistem de plăţi prin care operaţiunile de politică monetară între băncile centrale naţionale (BCN) şi instituţiile de credit pot fi efectuate la timp şi în siguranţă şi care promovează unicitatea pieţei monetare în cadrul zonei euro.

(2) Varianta iniţială a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real ("TARGET") se înlocuieşte cu TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică numită platformă comună unică (PCU). TARGET2 va continua să îndeplinească aceleaşi scopuri principale ca şi TARGET, furnizând un mecanism solid şi eficient, care funcţionează pe baza SSP, pentru decontarea plăţilor în euro.

(3) Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)(1).

(4) Banca Centrală Europeană (BCE) va participa la TARGET2 în scopul procesării plăţilor proprii ale BCE şi a plăţilor clienţilor săi efectuate în TARGET2 şi pentru a furniza, prin intermediul TARGET2, servicii de decontare pentru organizaţiile prestatoare de servicii de compensare (clearing) şi de decontare, inclusiv pentru entităţile stabilite în afara Spaţiului Economic European (SEE), cu condiţia ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă şi accesul lor la TARGET2-ECB să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

(5) BCE poate accepta drept clienţi doar bănci centrale şi organizaţii europene şi internaţionale.

(6) BCE poate acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit) conform prezentei decizii doar clienţilor care sunt organizaţii europene sau internaţionale.

(7) Consiliul guvernatorilor a hotărât ca regulile sistemelor componente ale TARGET2 să fie armonizate în cea mai mare măsură posibilă şi făcute publice,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...