Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1667/2006 privind glucoza şi lactoza (versiune codificată) Număr celex: 32006R1667

În vigoare de la 11.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1667/2006 AL CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2006
privind glucoza şi lactoza
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind glucoza şi lactoza3 a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial4. Este necesar, în scopul clarităţii şi raţionalităţii, să se procedeze la codificarea regulamentului menţionat anterior.

(2) Pentru a evita dificultăţile de ordin tehnic în domeniul vamal, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun5 reuneşte în aceeaşi poziţie glucoza, siropul de glucoză, lactoza şi siropul de lactoză, pe de o parte, şi glucoza şi lactoza chimic pure, pe de altă parte.

(3) Cu toate acestea, glucoza de la subpoziţiile 1702 30 91, 1702 30 99 şi 1702 40 90 din Nomenclatura Combinată şi lactoza de la subpoziţia 1702 19 00 din Nomenclatura Combinată sunt prevăzute în anexa I la tratat şi sunt, prin urmare, supuse regimului de schimburi cu ţările terţe, prevăzut în cadrul organizării comune a pieţelor de care aparţin, în timp ce glucoza şi lactoza chimic pure, care nu sunt prevăzute în anexa I la tratat, sunt supuse regimului de drepturi vamale a căror incidenţă economică poate fi diferită în mod considerabil.

(4) Această situaţie generează dificultăţi cu atât mai mari cu cât produsele în cauză provin din aceleaşi produse de bază, indiferent de gradul de puritate a acestora. Criteriul de clasificare vamală între produsele chimic pure şi celelalte este gradul de puritate de 99%. În afară de aceasta, produsele care au un grad de puritate puţin mai mare sau puţin mai mic pot avea aceeaşi utilizare economică. Aplicarea diferitelor regimuri provoacă, prin urmare, denaturarea concurenţei, agravată, în special, de substituţiile posibile.

(5) Singura soluţie pentru aceste dificultăţi constă în supunerea produselor respective aceluiaşi regim economic, indiferent de gradul de puritate a acestora, sau în armonizarea regimurilor stabilite pentru cele două grupe de produse, în măsura în care aceasta ar părea adecvată.

(6) Tratatul nu a prevăzut, în dispoziţii specifice, puterile de acţiune necesare în acest sens. În aceste condiţii, este necesar să se adopte măsurile necesare pe baza articolului 308 din tratat. În afară de aceasta, măsurile cele mai adecvate constau în extinderea, pe de o parte, la glucoza chimic pură a regimului stabilit pentru celelalte glucoze prin Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul cerealelor6 şi, pe de altă parte, la lactoza chimic pură a regimului prevăzut pentru celelalte lactoze de Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate7,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...