Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1638/2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat Număr celex: 32006R1638

În vigoare de la 09.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1638/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui
instrument european de vecinătate şi de parteneriat

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 179 şi 181 a,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

___________

1 Avizul Parlamentului European din 6 iulie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 17 octombrie 2006.

întrucât:

(1) Un nou cadru de reglementare privind planificarea şi acordarea de asistenţă a fost propus, în vederea eficientizării asistenţei externe acordate de Comunitate. Prezentul regulament este unul dintre instrumentele generale care susţin direct politicile externe europene.

(2) Consiliul European de la Copenhaga din 12 şi 13 decembrie 2002, a confirmat faptul că extinderea Uniunii Europene reprezintă o ocazie importantă de îmbunătăţire a relaţiilor cu statele vecine în temeiul unor valori politice şi economice comune şi a reafirmat determinarea Uniunii Europene de a evita formarea unor linii de demarcaţie în Europa şi de a promova stabilitatea şi prosperitatea în interiorul şi în afara noilor frontiere ale Uniunii Europene.

(3) Consiliul European de la Bruxelles din 17 şi 18 iunie 2004 a reafirmat importanţa acordată consolidării cooperării cu vecinii săi, datorită parteneriatului şi apropierii comune şi în temeiul unor valori comune precum democraţia şi respectarea drepturilor omului.

(4) Relaţiile privilegiate între Uniunea Europeană şi vecinii săi ar trebui să se bazeze pe angajamente care vizează valorile comune, în special democraţia, statul de drept, buna guvernare şi respectarea drepturilor omului, precum şi cele care vizează principiile care guvernează economia de piaţă, liberul schimb, echitabil şi bazat pe norme, dezvoltarea durabilă şi combaterea sărăciei.

(5) Este important ca asistenţa comunitară prevăzută de prezentul regulament să fie acordată în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale semnate de Comunitate, statele membre şi statele partenere şi ţinând seama de principiile generale de drept internaţional acceptate de comun acord de părţi.

(6) În Europa orientală şi în Caucazul meridional, acordurile de parteneriat şi de cooperare reprezintă baza relaţiilor contractuale. În bazinul Mării Mediterane, parteneriatul euro-mediteranean ("procesul Barcelona") stabileşte cadrul cooperării regionale care completează reţeaua acordurilor de asociere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...