Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 492/2006 privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi în hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0492

În vigoare de la 28.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 492/2006 AL COMISIEI
din 27 martie 2006
privind autorizarea provizorie sau permanentă a anumitor aditivi
în hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor1, în special articolul 3, articolul 9 D alineatul (1) şi articolul 9 E alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinaţi hranei animalelor sunt supuşi autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare de aditivi pentru hrana animalelor, care sunt prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor prevăzuţi de anexele la prezentul regulament au fost depuse înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) În temeiul articolului 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, observaţii iniţiale privind aceste cereri au fost transmise Comisiei înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, aceste cereri trebuie tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) S-au furnizat date în sprijinul unei cereri de autorizare privind utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produs de Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) şi de endo-1,4-beta-xilanază produs de Aspergillus oryzae (DSM 10287) pentru puii pentru îngrăşare şi pentru purcei. La 20 iulie 2005, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a emis un aviz privind utilizarea acestui preparat care duce la concluzia că acesta nu prezintă nici un risc pentru consumator, utilizator, categoria de animale în cauză sau mediu. Din examinarea cererii reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 9 E alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE pentru autorizarea acestui preparat în vederea utilizărilor prevăzute. Prin urmare, este necesar să se autorizeze utilizarea preparatului enzimatic menţionat anterior pentru o perioadă de patru ani, în condiţiile stabilite la anexa I.

(6) Utilizarea preparatului de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885), care aparţine grupului microorganismelor, a fost autorizată pentru prima dată pentru bovinele pentru îngrăşare, cu titlu provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 1411/1999 al Comisiei3. S-au furnizat noi date în sprijinul unei cereri de autorizare, fără limitare în timp, a acestui preparat. Din examinarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Prin urmare, este necesar să se autorizeze, fără limitare în timp, utilizarea preparatului de microorganisme menţionat anterior, în condiţiile stabilite la anexa II.

(7) Utilizarea preparatului de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), care aparţine grupului microorganismelor, a fost autorizată pentru prima dată pentru purcei, cu titlu provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 1411/1999. S-au furnizat noi date în sprijinul unei cereri de autorizare, fără limitare în timp, a acestui preparat. Din examinarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Prin urmare, este necesar să se autorizeze, fără limitare în timp, utilizarea preparatului de microorganisme menţionat anterior, în condiţiile stabilite la anexa II.

(8) S-au furnizat date în sprijinul unei cereri de autorizare fără limitare în timp privind utilizarea ca aditiv alimentar a substanţei "diformiat de potasiu", aparţinând categoriei "conservanţi", pentru toate speciile animale. Comisia a solicitat EFSA să emită un aviz asupra eficacităţii acestei substanţe şi asupra securităţii sale pentru fiinţele umane, animale şi mediu. La 8 decembrie 2004, EFSA a dat un aviz favorabil privind securitatea şi eficacitatea diformiatului de potasiu pentru toate speciile animale. Din examinarea diformiatului de potasiu reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizaţie. Prin urmare, este necesar să se autorizeze fără limitare în timp utilizarea substanţei menţionate anterior în calitate de conservant, în condiţiile stabilite la anexa III.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...