Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 479/2006 privind autorizarea anumitor aditivi aparţinând grupei compuşilor de oligoelemente (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006R0479

În vigoare de la 24.03.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 479/2006 AL COMISIEI
din 23 martie 2006
privind autorizarea anumitor aditivi aparţinând grupei compuşilor
de oligoelemente (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor1, în special articolul 3 şi articolul 9 D,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii destinaţi hranei animalelor sunt supuşi autorizării.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare de aditivi pentru hrana animalelor, prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor prevăzuţi de anexa la prezentul regulament au fost depuse înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) În temeiul articolului 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, observaţii iniţiale privind cererile menţionate anterior au fost transmise Comisiei înaintea datei de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, aceste cereri trebuie tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Solicitantul doreşte autorizarea chelaţilor de fier, de mangan, de cupru şi de zinc formaţi cu glicină sintetică. Utilizarea chelaţilor poate constitui o soluţie pentru unele probleme de absorbţie care apar în timpul utilizării oligoelementelor sub alte forme. Se autorizează un produs similar format cu aminoacizi derivaţi din proteine de soia. Cu toate acestea, trebuie solicitată o autorizaţie specifică în acest caz, deoarece oligoelementele sunt chelatate cu glicină sintetică.

(6) Solicitantul a prezentat un dosar în sprijinul utilizării, în hrana animalelor, de chelaţi de fier, de mangan, de cupru şi de zinc formaţi cu glicină sintetică.

(7) Comisia a solicitat Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "Autoritatea") să evalueze datele pertinente furnizate în sprijinul cererii de autorizare. Ca urmare a acestei solicitări, Autoritatea a adoptat, pe 29 noiembrie 2005, un aviz privind utilizarea în hrana animalelor de chelaţi de fier, de mangan, de cupru şi de zinc formaţi cu glicină sintetică.

(8) Din avizul Autorităţii reiese că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la articolul 3 A din Directiva 70/524/CEE. Prin urmare, este necesar să se autorizeze utilizarea chelaţilor de fier, de mangan, de cupru şi de zinc formaţi cu glicină sintetică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...