Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 602/2007 de instituire a unui grup de dialog al părţilor interesate în domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor Număr celex: 32007D0602

În vigoare de la 06.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) Articolul 153 din tratat conferă Comunităţii sarcina de a garanta nivelul ridicat al protecţiei consumatorilor, precum şi cea de a promova dreptul la informare şi de a se organiza între ei în scopul de a-şi proteja interesele. În plus, cerinţele legate de protecţia consumatorilor trebuie luate în considerare în momentul definirii şi al punerii în aplicare a politicilor şi a activităţilor comunitare.

(2) În conformitate cu Protocolul (nr. 30) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (1997), Comisia ar trebui să organizeze consultări publice înainte de a face propuneri legislative.

(3) Comisia s-a angajat, în Cartea sa albă privind guvernarea europeană, să contribuie la consolidarea culturii de consultare şi de dialog în cadrul Comunităţii.

(4) În comunicarea Comisiei, intitulată "Ce urmează după Cartea verde «Iniţiativa europeană de transparenţă»", se anunţa intenţia de a ridica şi mai mult nivelul general de calitate al consultărilor Comisiei.

(5) În scopul de a îndruma Comisia cu privire la îmbunătăţirea procesului de consultare a părţilor interesate în domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor, Comisia ar putea necesita experienţa specialiştilor în cadrul unui organ consultativ.

(6) Prin urmare, este necesar să se constituie un grup de dialog al părţilor interesate în domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor, să se stabilească responsabilităţile sale şi structura sa.

(7) Grupul de dialog al părţilor interesate ar trebui să îndrume Comisia cu privire la cele mai bune practici în cadrul procesului de consultare şi să o ajute, totodată,să adapteze procesele de implicare a părţilor interesate la necesităţile acestora în domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor.

(8) Grupul de dialog al părţilor interesate ar trebui să fie compus dintr-o reprezentare echilibrată a părţilor interesate, din cadrul celor două industrii (federaţii şi societăţi individuale), precum şi organizaţii neguvernamentale legate de diferitele domenii de politică acoperite de către Direcţia Generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor.

(9) Membrii grupului de dialog al părţilor interesate ar trebui să fie desemnaţi în aşa fel încât să se garanteze cele mai ridicate standarde de competenţă, o gamă largă de experienţă relevantă şi - în consecvenţă cu aceste criterii - cea mai mare distribuţie geografică posibilă în cadrul Comunităţii, precum şi un echilibru între bărbaţi şi femei.

(10) Prezenta decizie ar trebui să prevadă norme privind divulgarea informaţiilor de către membrii grupului de dialog al părţilor interesate. Aceste norme nu aduc atingere normelor Comisiei privind securitatea, prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură.

(11) Datele cu caracter personal privind membrii grupului de dialog al părţilor interesate ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...