Back

Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

Instrucţiunile din 5 iulie 2007 pentru grefierul Tribunalului de primă instanţă al Comunităţilor Europene Număr celex: 32007Q0904(01)

În vigoare de la 04.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

LA PROPUNEREA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, şi în special articolul 23 din acesta,

STABILEŞTE URMĂTOARELE

INSTRUCŢIUNI PENTRU GREFIER

Articolul 1 Atribuţiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ţinerea registrului Tribunalului şi a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea şi conservarea înscrisurilor, de corespondenţa cu părţile şi terţii referitoare la cauzele pendinte, precum şi de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate şi ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijeşte de publicaţiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuţiilor menţionate mai sus, grefierul este asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absenţă a grefierului, grefierul adjunct răspunde pentru îndeplinirea acestor atribuţii şi adoptă deciziile care intră în competenţa grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură şi ale prezentelor Instrucţiuni, precum şi în baza atribuţiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

Articolul 2 Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare.

Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepţia sâmbetelor, duminicilor, precum şi a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută de articolul 101 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform paragrafelor de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcţionarii şi agenţii instituţiei, grefa funcţionează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanenţă.

(2) Programul de lucru cu publicul este următorul:

- dimineaţa, de luni până vineri, de la 9.30 până la 12.00;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...