Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 104/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură Număr celex: 32000R0104

În vigoare de la 20.12.1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 26, 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz eliberat la 2 decembrie 1999 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Dispoziţiile de fond privind organizarea pieţei produselor pescăreşti trebuie revizuite pentru a ţine seama de evoluţiile pieţei, de modificările din ultimii ani ale activităţilor de pescuit şi de neajunsurile observate în aplicarea normelor aflate acum în vigoare; din cauza numărului mare şi complexităţii modificărilor ce trebuie adoptate, acestor dispoziţii le va lipsi claritatea necesară pentru orice set de norme dacă nu vor fi refăcute integral; în consecinţă, Regulamentul (CEE) nr. 3759/92 al Consiliului din 17 decembrie 1992 privind organizarea comună a pieţei în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură(2) ar trebui înlocuit cu un nou regulament

(2) Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3318/94.

(2) Pentru a simplifica normelor şi pentru a facilita utilizarea lor de către cei cărora li se adresează, noul regulament ar trebui să includă, de asemenea, dispoziţiile de fond, modificate şi completate corespunzător, ale Regulamentului (CEE) nr. 105/76 al Consiliului din 19 ianuarie 1976 privind recunoaşterea organizaţiilor producătorilor din industria pescuitului(3) şi ale Regulamentului (CEE) nr. 1772/82 al Consiliului din 29 iunie 1982 de stabilire a normelor generale pentru extinderea anumitor norme adoptate de organizaţiile producătorilor din industria pescuitului; în consecinţă respectivele regulamente ar trebui abrogate.

(3) Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3940/87 al Comisiei.

(3) Politica agricolă comună trebuie să includă în special o organizare comună a pieţelor agricole, care poate să aibă diverse forme, în funcţie de produsele în cauză.

(4) Industria pescuitului are o importanţă specială pentru economia unor regiuni de coastă ale Comunităţii; industria furnizează o mare parte a venitului pescarilor din astfel de regiuni; în consecinţă, stabilitatea pieţei ar trebui încurajată prin mijloace corespunzătoare, aplicate în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Comunităţii, mai ales în ceea ce priveşte dispoziţiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind mecanismele de sprijinire a producţiei interne şi acordurile tarifare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...