Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul de procedură al Comisiei nr. 3614/2000 Număr celex: 32000Q3614

În vigoare de la 08.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL COMISIEI
[C(2000) 3614]

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, în special art. 16;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 218 alin. 2;

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special art. 131;

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 28 alin. 1 şi art. 41 alin. 1,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOLUL I

Articolul 1

Comisia acţionează ca instituţie colegială în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament şi respectând orientările politice definite de preşedintele său.

Articolul 2

Respectând orientările politice definite de către preşedintele său, Comisia îşi stabileşte priorităţile şi adoptă în fiecare an programul său de lucru.

Articolul 3

Preşedintele poate atribui membrilor Comisiei domenii de activitate speciale pentru care sunt anume răspunzători de pregătirea lucrărilor Comisiei şi de aplicarea deciziilor sale. El poate, de asemenea, în orice moment, să modifice atribuţiile astfel decise.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...