Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2000 de stabilire a cerinţelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent Număr celex: 32000L0055

În vigoare de la 01.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000 /55/CE
din 18 septembrie 2000
de stabilire a cerinţelor de randament energetic aplicabile
balasturilor pentru iluminatul fluorescent

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Este important să fie promovate măsurile destinate să asigure buna funcţionare a pieţei interne, care, în acelaşi timp, favorizează economiile de energie, protecţia mediului şi protecţia consumatorului.

(2) Iluminatul fluorescent reprezintă o parte care nu trebuie neglijată a consumului de electricitate în Comunitate şi deci a consumului total; diversele modele de balast pentru iluminatul fluorescent disponibile pe piaţa comunitară prezintă consumuri foarte diferite pentru acelaşi tip de lampă, adică un randament energetic extrem de variabil.

(3) Prezenta directivă urmăreşte reducerea energiei consumate de balasturile pentru iluminatul fluorescent prin renunţarea treptată la balasturile cu randament mai mic în favoarea balasturilor cu randament mai mare, care sunt prevăzute şi cu un dispozitiv permiţând importante economii de energie.

(4) Anumite state membre sunt pe punctul de a adopta dispoziţii cu privire la randamentul balasturilor pentru iluminatul fluorescent, dispoziţii de natură să ridice obstacole în calea schimburilor comerciale cu aceste produse în Comunitate.

(5) Este oportun să se pornească de la un nivel înalt de protecţie în propunerile referitoare la apropierea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative ale statelor membre cu privire la sănătate, securitate, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor; prezenta directivă asigură un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a consumatorilor şi are în vedere îmbunătăţirea semnificativă a randamentului energetic al balasturilor.

(6) Deoarece obiectivele prezentei acţiuni nu pot fi realizate satisfăcător de către statele membre, conform principiilor de subsidiaritate şi de proporţionalitate prevăzute în art. 5 din Tratat, acestea pot, date fiind dimensiunile şi efectele acţiunii preconizate, să fie mai bine realizate la nivel comunitar; prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(7) Este importantă crearea unui dispozitiv de execuţie eficient pentru asigurarea punerii corecte în practică a prezentei directive, garantarea condiţiilor echitabile de concurenţă pentru producători şi protejarea drepturilor consumatorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...