Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 43/2000 de aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor, fără deosebire de origine rasială sau etnică Număr celex: 32000L0043

În vigoare de la 19.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/43/CE
din 29 iunie 2000
de aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor,
fără deosebire de origine rasială sau etnică

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 13,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

întrucât:

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei.

(2) în conformitate cu art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană se bazează pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre şi trebuie să respecte drepturile fundamentale, garantate de Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, rezultate din tradiţiile constituţionale comune tuturor statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

(3) dreptul la egalitate în faţa legii şi protecţie împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal recunoscut de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor, de Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială şi de Convenţiile Naţiunilor Unite privind drepturile civile şi politice şi drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi de Convenţia Europeană privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnate de toate statele membre.

(4) este important ca asemenea drepturi şi libertăţi fundamentale să fie respectate, inclusiv dreptul la libera asociere. Este de asemenea important, în contextul accesului şi oferirii de bunuri şi servicii, să fie respectată protecţia vieţii personale şi de familie şi tranzacţiile desfăşurate în acest context.

(5) Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluţii privind lupta împotriva rasismului în cadrul Uniunii Europene.

(6) Uniunea Europeană respinge teoriile care încearcă să stabilească existenţa unor rase umane separate. Folosirea termenului "origine rasială" în prezenta directivă nu implică acceptarea unor asemenea teorii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...