Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/2000 privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale Număr celex: 32000L0035

În vigoare de la 08.08.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/35/CE
din 29 iunie 2000
privind combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de conciliere pe 4 mai 2000,

întrucât:

(1) În rezoluţia sa privind programul complet în favoarea IMM şi a sectorului artizanal4, Parlamentul European a solicitat Comisiei să înainteze propuneri de rezolvare a problemei întârzierii la plată.

(2) Pe 12 mai 1995, Comisia a adoptat o recomandare privind termenele de plată în tranzacţiile comerciale5.

(3) În rezoluţia sa privind recomandarea Comisiei cu privire la termenele de plată în tranzacţiile comerciale6, Parlamentul European a invitat Comisia să ia în considerare transformarea recomandării sale într-o propunere de directivă a Consiliului care să fie înaintată cât mai curând posibil.

(4) Pe 29 mai 1997, Comitetul Economic şi Social a adoptat un aviz asupra cărţii verzi a Comisiei privind achiziţiile publice în Uniunea Europeană: Explorând calea dinainte7.

(5) Pe 4 iunie 1997, Comisia a publicat un plan de acţiune pentru piaţa unică care sublinia faptul că întârzierea la plată reprezintă un obstacol din ce în ce mai serios pentru succesul pieţei unice.

(6) Pe 17 iulie 1997, Comisia a publicat un raport privind întârzierile la plată în tranzacţii comerciale8, rezumând rezultatele unei evaluări a efectelor recomandării Comisiei din 12 mai 1995.

(7) Întreprinderile, în special cele mici şi mijlocii, se confruntă cu mari greutăţi administrative şi financiare ca rezultat al termenelor excesive de plată şi a întârzierii la plată. Mai mult, aceste probleme sunt o cauză majoră a insolvabilităţii care ameninţă supravieţuirea întreprinderilor şi duc la pierderea a numeroase locuri de muncă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...