Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă (directiva privind comerţul electronic) Număr celex: 32000L0031

În vigoare de la 17.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/31/CE
din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii
informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa
internă (directiva privind comerţul electronic)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 47 alin. (2), 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

acţionând în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

___________

1 JO C 30, 05.02.1999, p. 4

2 JO C 169, 16.06.1999, p. 36.

3 Avizul Parlamentului European din 6 mai 1999 (JO C 279, 01.10.1999, p. 389), Poziţia comună a Consiliului din 28 februarie 2000 (JO C 128, 08.05.2000, p. 32) şi Decizia Parlamentului European din 4 mai 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) Uniunea Europeană urmăreşte să stabilească legături din ce în ce mai strânse între statele şi popoarele Europei în scopul asigurării progresului economic şi social. În conformitate cu art. 14 alin. (2) din Tratat, piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care sunt asigurate libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor şi libertatea de stabilire. Dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale în spaţiul fără frontiere interne reprezintă un mijloc esenţial pentru eliminarea barierelor care despart popoarele europene.

(2) Dezvoltarea comerţului electronic în cadrul societăţii informaţionale oferă posibilităţi importante de angajare în Comunitate, în special în întreprinderile mici şi mijlocii. Va stimula creşterea economică a întreprinderilor europene, precum şi investiţiile în inovaţii şi, de asemenea, consolidează competitivitatea întreprinderilor europene, cu condiţia ca toate persoanele să aibă acces la Internet.

(3) Dreptul comunitar şi caracteristicile ordinii juridice comunitare constituie un atu esenţial pentru cetăţenii şi agenţii europeni, care pot beneficia pe deplin, fără să ţină cont de frontiere, de posibilităţile oferite de comerţul electronic. Prezenta directivă are astfel ca obiect asigurarea unui nivel înalt de integrare juridică comunitară pentru a institui un real spaţiu fără frontiere interne pentru serviciile societăţii informaţionale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...