Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior Număr celex: 32000L0014

În vigoare de la 03.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/14/CE
din 8 mai 2000
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la zgomotul
emis de echipamentele utilizate în exterior

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat(3),

întrucât:

1. în cadrul pieţei interne, cerinţele referitoare la emisia zgomotului provenind de la echipamentele utilizate în exterior trebuie armonizate în vederea prevenirii obstacolelor în calea liberei circulaţii a acestor echipamente. Reducerea nivelurilor de zgomot admise pentru aceste echipamente va proteja sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi mediul. Populaţiei ar trebui, de asemenea, să i se furnizeze informaţii cu privire la zgomotul produs de astfel de echipamente.

2. legislaţia comunitară cu privire la emisia zgomotului de către echipamentele utilizate în exterior a constat până în acest moment din următoarele nouă directive primare, care acoperă unele tipuri de maşini pentru construcţii şi de maşini de tuns iarba: Directiva Consiliului 79/113/CEE din 19 decembrie 1978 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la determinarea emisiei de zgomot de către echipamentele utilizate în construcţii(4), Directiva Consiliului 84/532/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în vederea stabilirii de norme comune pentru maşinile utilizate în construcţii(5), Directiva Consiliului 84/533/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru compresoare(6), Directiva Consiliului 84/534/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru macaralele turn(7), Directiva Consiliului 84/535/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru generatoarele de sudură(8), Directiva Consiliului 84/536/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru generatoarele de curent electric(9), Directiva Consiliului 84/537/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru ciocanele de spart beton şi picamerele de mână electrice(10), Directiva Consiliului 84/538/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru maşinile de tuns gazon(11) şi Directiva Consiliului 86/662/CEE din 22 decembrie 1986 privind limitarea zgomotului emis de excavatoarele cu comandă hidraulică, excavatoarele cu transmisie prin cablu, încărcătoarele cu cupă, încărcătoarele şi excavatoarele-încărcătoare(12), numite în continuare "directivele existente"; acestea stabilesc cerinţele pentru nivelurile de zgomot admise, codurile de testare la zgomot, etichetare şi procedurile de verificare a conformităţii fiecărui tip de echipament în parte cu legislaţia în vigoare. Se impune simplificarea legislaţiei respective, precum şi crearea unui cadru pentru reducerea emisiilor de zgomot pentru echipamentul folosit în exterior.

3. prezenta directivă se bazează pe principiile şi conceptele stabilite de Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice şi a standardelor(13). Principiile respective au fost dezvoltate prin Decizia Consiliului 93/465/CEE din 22 iulie 1993 privind modulele pentru diferitele faze ale procedurii de verificare a conformităţii, precum şi regulile pentru aplicarea şi folosirea marcajului de conformitate CE, care vor fi folosite în directivele de armonizare tehnică(14).

4. al cincilea Program de acţiune ecologică ataşat Rezoluţiei din 1 februarie 1993(15) identifică poluarea sonoră ca una dintre cele mai presante probleme legate de mediu în zonele urbane, precum şi nevoia de a interveni asupra diferitelor surse de zgomot.

5. în cartea verde "Politica viitoare cu privire la emisiile de zgomot", Comisia face referire la zgomotul din mediu ca la una dintre problemele ecologice reale în Europa şi şi-a anunţat intenţia de a propune o directivă-cadru privind controlarea emisiei de zgomot de către echipamentele folosite în exterior.

6. statele membre ar trebui să se asigure că echipamentele prevăzute în prezenta directivă corespund cerinţelor în momentul vânzării sau al punerii în funcţiune într-un stat membru. Prezenta directivă nu aduce atingere normelor de protecţie a muncii ce reglementează utilizarea echipamentelor în exterior.

7. statele membre nu ar trebui să interzică, să limiteze sau să împiedice vânzarea sau punerea în funcţiune a vreunui echipament care respectă cerinţele prezentei directive, care poartă marcajul CE, pe care se precizează nivelul de putere acustică garantat şi care este însoţit de o declaraţie de conformitate CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...