Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referinţă pentru analiza băuturilor spirtoase Număr celex: 32000R2870

În vigoare de la 29.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2870/2000 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2000
de stabilire a metodelor comunitare de referinţă pentru analiza
băuturilor spirtoase

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase1, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei, în special articolul 4 alineatul (8);

întrucât:

(1) Articolul 4 alineatul (8) din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 prevede adoptarea metodelor de analiză a băuturilor spirtoase. Metodele de referinţă ar trebui utilizate pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 şi Regulamentul nr. 1014/90 al Comisiei din 24 aprilie 1990 de stabilire a normelor de aplicare privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2140/983, în cazul unui control oficial sau al unui diferend.

(2) În măsura în care este posibil, ar fi util să se adopte şi să se descrie metodele general recunoscute ca metode analitice de referinţă la nivel comunitar.

(3) Pentru a ţine seama de progresele ştiinţifice şi de diferenţele în ceea ce priveşte echipamentele laboratoarelor oficiale, ar trebui admisă utilizarea metodelor bazate pe alte principii de măsurare decât metodele de referinţă descrise în anexa la prezentul regulament, de acest lucru fiind responsabil directorul de laborator, atunci când măsurile respective oferă garanţii corespunzătoare cu privire la rezultate şi, în special, îndeplinesc criteriile stabilite în anexa la Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiză a produselor alimentare destinate consumului uman4 şi dacă se poate demonstra că variaţiile în ceea ce priveşte precizia, repetabilitatea şi reproductibilitatea rezultatelor obţinute se află în limitele celor obţinute prin utilizarea metodelor de referinţă descrise în prezentul regulament. În cazul în care este respectată această condiţie, ar trebui admisă utilizarea altor metode analitice. Cu toate acestea, este important de menţionat că în cazul unui diferend, celelalte metode nu pot înlocui metodele de referinţă.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de aplicare pentru băuturi spirtoase,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 160, 12.6.1989, p. 1.

2 JO L 105, 25.4.1990, p. 9.

3 JO L 270, 7.10.1998, p. 9.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...