Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 299/2000 de stabilire a clasificării iniţiale a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi a identificatorilor asociaţi [notificată cu numărul C(2000) 938] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32000D0299

În vigoare de la 19.04.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 aprilie 2000
de stabilire a clasificării iniţiale a echipamentelor radio şi
echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi a
identificatorilor asociaţi [notificată cu numărul C(2000) 938]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2000/299/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 1999/5/CE din 9 martie 1999 privind echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii lor1, în special art. 4 alin. (1),

întrucât:

(1) Statele membre trebuie să notifice interfeţele reglementate, astfel încât să poată fi stabilită echivalenţa dintre ele.

(2) Dat fiind că este deja cunoscut că anumite interfeţe ale echipamentelor radio sunt echivalente din perspectiva reglementării, echivalenţa dintre asemenea interfeţe trebuie stabilită provizoriu, în aşteptarea notificării interfeţelor reglementate.

(3) Experţi din domeniu ai statelor membre au studiat clasificarea reglementărilor interfeţelor. În urma acestor studii s-a ajuns la concluzia că o clasificare sau un marcaj detaliat nu ar fi în interesul consumatorilor sau al autorităţilor de supraveghere.

(4) Statele membre nu au notificat încă interfeţele reglementate pe teritoriile lor.

(5) Cu toate acestea, se cunosc mai multe interfeţe, în special cele reglementate prin Regulamentul tehnic comun adoptat în conformitate cu Directiva 98/13/CE.

(6) Este adecvată clasificarea echipamentelor care pot fi introduse pe piaţă în întreaga Comunitate şi care pot fi date în folosinţă fără să fie limitate la o singură categorie.

(7) Este adecvat ca astfel de echipamente să poarte numai marcajul CE.

(8) Totuşi, este în interesul autorităţilor de supraveghere a pieţei şi al consumatorilor să fie alertaţi atunci când există restricţii la introducerea pe piaţă sau la darea în folosinţă a unui echipamentului radio în cauză, prin aplicarea unui identificator al categoriei echipamentului.

(9) În mod provizoriu, acolo unde există astfel de restricţii, toate echipamentele poate fi grupate într-o singură categorie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...