Back

Colegiul Eurojust

Regulamentul financiar din 24 aprilie 2006 aplicabil EUROJUST Număr celex: 32007R0000

În vigoare de la 30.08.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COLEGIUL EUROJUST,

având în vedere Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, în special articolul 37,

având în vedere Decizia Comisiei de acordare a derogărilor cerute de Eurojust de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene,

întrucât:

(1) Eurojust are personalitate juridică şi îi revine întreaga răspundere pentru întocmirea şi executarea propriului buget.

(2) Este necesar să se definească normele pentru întocmirea şi executarea bugetului Eurojust, precum şi normele care reglementează prezentarea şi auditarea conturilor.

(3) Este, de asemenea, necesar să se definească competenţele şi responsabilităţile Colegiului Eurojust, ale ordonatorului de credite, ale contabilului, ale administratorului conturilor de avans şi ale auditorului intern.

(4) Trebuie să se instituie sisteme de control eficace pentru a proteja interesele financiare ale Comunităţii Europene.

(5) Din moment ce Eurojust este finanţat printr-o subvenţie anuală de la bugetul comunitar, calendarul pentru întocmirea bugetului, prezentarea conturilor şi acordarea descărcării de gestiune ar trebui aliniat la dispoziţiile echivalente din Regulamentul financiar general.

(6) Din acelaşi motiv, la atribuirea contractelor de achiziţii publice şi a subvenţiilor, Eurojust trebuie să respecte aceleaşi cerinţe ca şi instituţiile Comunităţii; în acest sens, este suficientă o trimitere la dispoziţiile relevante ale Regulamentului financiar general.

(7) Regulamentul financiar trebuie să reflecte nevoile specifice ale Eurojust ca unitate de cooperare judiciară. Acesta ar trebui să ţină pe deplin seama de operaţiunile sensibile desfăşurate de Eurojust, în special în legătură cu investigaţiile şi urmăririle judiciare.

(8) Regulamentul financiar aplicabil bugetului Eurojust trebuie adoptat de Colegiu în unanimitate, după consultarea Comisiei.

(9) Comisia este de acord cu prezentul regulament, inclusiv cu îndepărtarea de la Regulamentul financiar cadru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...