Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2850/2000 de stabilire a unui cadru comunitar de cooperare în domeniul poluării accidentale sau deliberate a mediului marin Număr celex: 32000D2850

În vigoare de la 28.12.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA Nr. 2850/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 20 decembrie 2000
de stabilire a unui cadru comunitar de cooperare în domeniul
poluării accidentale sau deliberate a mediului marin

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 octombrie 2000,

întrucât:

(1) Acţiunea comunitară iniţiată din 1978 în domeniul poluării marine accidentale a permis instituirea progresivă a unei cooperări între statele membre în cadrul unui program de acţiune comunitar; rezoluţia şi deciziile adoptate din 19784 constituie baza acestei cooperări.

(2) Mai multe acorduri regionale referitoare la poluarea marină accidentală, astfel cum este Acordul de cooperare de la Bonn, facilitează deja asistenţa reciprocă şi cooperarea între statele membre în acest domeniu.

(3) Convenţiile şi acordurile internaţionale aplicabile mărilor şi zonelor maritime europene, cum ar fi Convenţia OSPAR, Convenţia de la Barcelona sau Convenţia de la Helsinki, trebuie luate în considerare.

(4) Sistemul comunitar de informare a permis punerea la dispoziţia statelor membre a datelor necesare pentru controlul şi reducerea poluării cauzate de deversarea în mare a unor cantităţi mari de hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare; sistemul de informare va fi simplificat prin utilizarea unui sistem modern de prelucrare automată a datelor.

(5) Este necesar să se instituie un regim de schimb rapid şi eficient de informaţii.

(6) Grupul comunitar task force şi celelalte acţiuni desfăşurate în cadrul programului de acţiune comunitar au furnizat asistenţă tehnică autorităţilor operaţionale în timpul unor accidente de poluare marină şi au favorizat cooperarea şi pregătirea în vederea unor intervenţii eficiente în caz de accident.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...