Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1753/2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi Număr celex: 32000D1753

În vigoare de la 10.08.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 1753/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 22 iunie 2000
de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor
specifice de CO2 produse de autoturismele noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 9 martie 2000,

întrucât:

(1) Obiectivul esenţial al Convenţiei-cadru a ONU privind schimbările climatice este de a se ajunge la stabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să îndepărteze riscul de interferenţă antropică periculoasă cu sistemul climatic. Protocolul de la Kyoto la această convenţie, încheiat la conferinţa de la Kyoto din decembrie 1997 prevede reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Comunitatea a acceptat, în baza Protocolului de la Kyoto, să reducă în perioada 2008-2012 emisiile de anumite gaze cu efect de seră cu 8% în raport cu nivelele din 1990.

(3) Protocolul de la Kyoto prevede că părţile menţionate la anexa 1 vor fi realizat până în 2005, în îndeplinirea angajamentelor lor, progrese pe care să le poată dovedi.

(4) Decizia 93/389/CEE4 a creat un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunităţii.

(5) Comisia, recunoscând că emisiile de CO2 se datorează în mare parte autoturismelor, a propus o strategie comunitară pentru reducerea emisiilor de CO2 provenind de la autoturisme şi pentru îmbunătăţirea economiei de carburant. Soluţia preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996.

(6) Parlamentul European şi Consiliul propuseseră stabilirea unui obiectiv de 120 grame pe kilometru (5 litri la 100 kilometri pentru motoarele cu benzină şi 4,5 litri la 100 kilometri pentru motoarele Diesel) ca valoare medie a emisiilor de CO2, în 2005 (cel târziu 2010).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...